2015 Arbejdsseminar for faglig samarbejde med kommunerne

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender afholde et fagligt arbejdsseminar.

Formålet med arbejdsseminaret er først og fremmest at informere om Naalakkersuisuts politiske målsætninger om kommende indsatser på familier, børn og ungeområdet.

Naalakkersuisut målsætning er styrkelse af de sociale indsatser, herunder sagsbehandling af børnesager, udvikling af samarbejde mellem familiecentre og krisecentre samt styrkelse af behandling af børn der er udsat for seksuelle overgreb. 

Det er Naalakkersuisut´s ønske at indsatserne sker i tæt dialog og samarbejde med kommunerne. Deltagerne ved arbejdsseminaret vil derfor have aktiv indflydelse på det kommende udviklingsarbejde.

Til arbejdsseminaret blev socialchefer/familiedirektører, fagchefer, leder af familiecentre/familiehuse samt ledere af krisecentre inviteret.

Følgende vil være overordnede emner:

  1. Oprettelse af den Centrale Rådgivningsenhed
  2. Ændring af Saaffik´s model, og målsætning for lokale behandlinger af børn
  3. Tættere samarbejde mellem Familiecentre og krisecentre

 

Arbejdsseminaret foregik Hotel Hans Egede i Nuuk i dagene 27.-28.-29. april 2015