2014 Seminar om familierådslagning

Departementet for Familie og Justitsvæsenet ønsker at udbrede viden omkring Familie-rådslagning og derfor departementet et seminar om familierådslagning med henblik på introduktion og diskussion om Familierådslagning som metode i socialt arbejde med familier

Departementet for Familie og Justitsvæsenet afholdt seminar om Familierådslagning i Nuuk i dagene 14. – 16. oktober 2014 for ledere fra det sociale område.

Hvad er Familierådslagning?

Familierådslagning er en beslutningsmodel metode, der bygger på idéen om, at alle familier har ressourcer. Familierådslagning inddrager barnet, den unge, familien og netværket, så familien selv kan tage ansvar i forhold til barnets eller den unges problemer. I en Familierådslagning bliver familien og netværket derfor aktivt inddraget og opfordret til at komme med relevante og realistiske forslag til, hvad der er den bedste løsning for barnet eller den unge i fremtiden.

 

Hvornår kan det bruges?

Familierådslagning kan bl.a. anvendes i forbindelse med forebyggelse af anbringelser, ved anbringelser, hjemgivelser osv. Familierådslagning er meget anvendeligt, når der sker større forandringer i familien såsom skilsmisser eller dødsfald. Rådslagningen giver mulighed for at sikre, at barnet eller den unge får mest mulig omsorg i den pågældende situation.

 

På seminaret kan ledelsen få ideer, indblik i opbygning og etablering af metoden Familierådslagning. På det praktiske plan skal der være 2 personer som skal involveres i brugen af metoden; samordner og initiativtager. Barnet/den unge vælger sin støtteperson/talerør i sit netværk. Her vælges også en referent som skriver de aftaler ned, som der indgås ved rådslagningen.

 

Lis Helbo fortalte om erfaringer fra Horsens og flere andre kommuner vedr. hvordan med etablering/ibrugtagning, ressourcer, finansiering, ledelse og erfaringer mv. Kommuneqarfik Sermersooq fortalte om den erfaring som kommunen har haft med metoden, og hvordan man oplever at metoden kan bruges i Grønland.