2012: Seminar om Skolefe-ordning

Fra den 13.-15. maj 2012 afholdte Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling et seminar for skolerne i forbindelse med opstart af skolefé-ordning.

Formålet med seminaret er at præsentere baggrunden for Skolefe-ordningen med udgangspunkt i Børne- og ungestrategien og Tryg Barndom 2010 for skolerne. Projektet er med i en række initiativer, der er rettet mod tidlig indsats, forebyggelse og velfærd for børn og unge.

Læs mere om Tryg barndom 2010

 

Skolefé-ordning

Skolefé-ordningen skal først og fremmest sikre støtte og omsorg til børn med særligt behov for dette. Derudover skal den fremme, at alle medarbejdere på skolen handler på en bekymring mht. et barn. Endelig skal den sikre implementering af den politiske vision i første omgang bag Tryg barndom 2010, på sigt bag kommunernes børne- og ungepolitik.


--------------------------------------------------------------------------------


Program og deltagerliste--------------------------------------------------------------------------------Erfaringer med Skolefe ordning i Danmark, Sanne K. Olsen, Langeland 
Case Malik 
Maslow Malik


--------------------------------------------------------------------------------Erfaringer fra Ilulissat fra samtale personer, Astrid Olsen, Ilulissat 
Samtalerpersoner i Ilulissat (KAL + DK), Astrid Olsen, Ilulissat
--------------------------------------------------------------------------------Erfaringer med samtaleteknik ift. børn, Sara Abelsen, Nuuk
Folder: Mangler du én at snakke med? 
Indstillingsskema
Arbejdsgang ved indstilling –’Samtalepartner på USK’
--------------------------------------------------------------------------------Hvornår kontakter skole de sociale myndigheder – og hvordan?, Malene Biilmann, Ilulissat