2011: Konference om familiebehandling

Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling afholdte konference om familiebehandling d. 20. – 21. oktober 2011 i Katuaq i Nuuk. Konferencen bød på præsentation af de forskellige behandlingsmetoder samt erfaringer i Nunavut, Canada samt i Grønland, Danmark og Norge.

Det overordnede formål er at præsentere metoder og erfaringer med familiebehandling i Nunavut, Norge, Danmark og Grønland med henblik på at inspirere såvel fagpersoner som øvrige aktører til diskussioner om det fremadrettede arbejde med familiebehandling i Grønland.

Målgruppen for konferencen er fagpersoner og øvrige aktører, som har berøring med familiebehandling.

 

Den politiske prioritering

Naalakkersuisut har i koalitionsaftalen prioriteret langsigtede tiltag, der skaber familier og individer i trivsel.


I Tryg barndom strategien er etablering af familiebehandlingsprogrammer til familier med særlige behov et særligt indsatsområde.

”Familiecentrene udgør en vigtig del af det sociale forebyggende og støttende arbejde med familier i kommunerne. Effekten af dette tilbud skal maksimeres ved, at tilbuddet målrettes og udvikles. Mulighederne for at støtte familier med særlige behov skal styrkes gennem specielt tilrettelagte tilbud, der skal øge tilknytningen til barnet og give viden om grundlæggende børneomsorg, idet en del af disse forældre aldrig selv har lært, hvad omsorg for et barn indebærer. Arbejdet sker i tæt samarbejde med kommunerne.”


I Velfærdskommissionens anbefalinger fra marts 2011 er anført, at der bør være ét sted, hvor familier kan henvende sig, hvor dette sted skal kunne trækkes på en vifte af kompetencer og indsatser, der kræves i en given situation, hvor der er behov for hjælp og støtte til familien. Velfærdskommissionen foreslår, at familiecentrene er dette henvendelsessted og at den tidlige indsats forankres i familiecentrene. I familiecentrene samles de relevante fagpersoner, f.eks. familievejledere; og der laves samarbejdsaftaler med jordemødre, sundhedsplejersker, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Piareersarfik og arbejdsmarkedsforvaltningerne om faste konsultationer, kurser, ydelser m.m. i familiecentrene.

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling har netop afsluttet en omfattende evaluering af samtlige familiecentre, bl.a. med henblik på en styrkelse af familiecentrene fremover.


Departementet har endvidere afholdt 2 årigt modulopbygget uddannelsesforløb for medarbejderne på familiecentrene i 2009 – 2011. Se invitationen her (pdf-fil) 

Se programmet her (pdf-fil)