2009: Vold er ikke løsningen

På FN's internationale dag mod vold mod kvinder indledte departementet en national konference om vold i nære relationer med særligt fokus på krisecentrene i Grønland.

Konferencen forløb over to dage fra den 25. til den 26. november og samlede omtrent 70 deltagere fra hele landet, der via deres frivillige, professionelle og politiske erhverv arbejder for at vende den negative kurve på området.

På konferencen afdækkede en række oplægsholdere aspekter af voldens væsen og konsekvens, ligesom flere oplægsholdere fremkom med bud på nye veje til at forebygge de sociale problematikker, der ofte ligger til grund for til volden.

Evalueringen af konferencen viste, at deltagerne fik en god portion ny viden og inspiration med hjem, som de kan bruge i deres fremadrettede arbejde. Departementet for Sociale Anliggender har desuden haft til hensigt at forstærke de faglige netværk på området. 

Download programmet her

Klik på linkene for at se hovedoplæggene på konferencen (Power Points):

 

25. november 2009


Vold i Grønland v. afdelingschef Bodil Karlshøj Poulsen, PAARISA 

Krisecentrene i Grønland v. formand Regine Enoksen, Krisecentersammenslutningen i Grønland

Det tværfaglige arbejde omkring krisecenteret i Nuuk v. fagchef Mette Sonniks, Kommuneqarfik Sermersooq og krisecenterleder Grethe Siegstad 

Krisecentrene - Fra kvindepolitiske græsrødder til professionelle institutioner v. direktør Vibe Klarup Voetmann, Dannerhuset

Hvorfor går hun ikke bare? v. sekretariatsleder Lene Johannesson, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre

26. november 2009

Vold set fra børnehøjde v. psykolog Naaja Nathanielsen, 8. Martsgruppen

Familievold - Psykologien bag og Børnekonventionens rolle v. lektor Ingrid Leth, Københavns Universitet

Kærestevold v. Nina Maria Schütt, tidl. videnskabelig assistent på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Trivsel i familien (familieklasser) v. centerleder Tryggvi Kaldan, Familiecenter Løvdal

Departementet for Sociale Anliggender har lavet en publikation om konferencen. Klik på billedet for at downloade publikationen:

Vold er ikke løsningen