FN's Børnekomite

FN’s Komite om Barnets Rettigheder består af eksperter fra medlemslandene i FN. Komiteens vigtigste funktion er at overvåge, hvordan landene lever op til FN's Børnekonvention.

Børnekomiteen er nedsat gennem artikel 43 i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.

Komiteens centrale opgave er at gennemgå de periodiske rapporter, som lande, der tiltræder Børnekonventionen, må fremlægge for komiteen med jævne mellemrum. De periodiske rapporter beskriver bl.a., hvordan landene lever op til konventionen, deres tiltag til at fremme trivsel og muligheder for børn, ny viden og statistik på børneområdet m.m.

I forlængelse af rapporteringerne afholder komiteen offentlige eksaminationer i Genève, Schweiz. Her får landene mulighed for at holde en kort tale, hvorefter komiteen kan stille uddybende spørgsmål til rapporten, som repræsentanter for landenes regeringer besvarer.

Efter eksaminationen offentliggør komiteen sine konklusioner og anbefalinger, som typisk vil indeholde både positive og negative sider af landenes indsatser.

FN’s Børnekomite samarbejder med NGO’er fra deltagerlandene. NGO’erne bidrager med skyggerapporter, der supplerer de officielle landerapporter. Komiteen holder desuden møder med NGO’er forud for eksaminationerne.