Juridisk faderløse

Du har ret til din far!

Alle har ret til at kende sin far. Siden 2014 har juridiske faderløse fået nye rettigheder efter en ny lov trådte i kraft den 1. juni 2014.

Med den nye lov får du som juridisk faderløs disse rettigheder:
  • Du kan starte en faderskabssag for at få fastslået, hvem der er din far
  • Når det er fastslået, hvem der er din far, har du arveret efter din far og hans slægt
  • Du kan også tage din fars efternavn
Hvis du vil starte en faderskabssag, skal du skrive til kredsretten der, hvor du bor. Du behøver ikke at vide, hvem der er din far, for at starte en faderskabssag. Det er kredsretten, der skal sørge for at undersøge sagen.

Er du mor til en juridisk faderløs, kan du også starte en faderskabssag for at få fastslået, hvem der er far til din datter eller søn. Du starter faderskabssag ved at skrive til kredsretten der, hvor din datter eller søn bor.

Du kan læse mere om, hvordan du starter en faderskabssag, om arveretten og om efternavn på dette faktaark.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du starter en faderskabssag, kan du kontakte din lokale kredsret eller Retten i Grønland. Adresser m.v. på retterne i Grønland kan du finde på Grønlands Domstoles hjemmeside.

Relevant lovgivning:

Der er iværksat en række initiativer på baggrund af loven blandt andet en afdækning af antallet af nulevende juridisk faderløse, se mere på notat om antallet af juridisk faderløse.

Betydningen af at være juridisk faderløs er blevet afdækket i en rapport fra 2017. Med udgangspunkt i rapporten vil der blive tilrettelagt en indsats for de juridisk faderløse, der har behov for bearbejdning af spørgsmål, der er knyttet til det at være juridisk faderløs.

Afdækningen af den menneskelige påvirkning af at være juridisk faderløs