Familieret

At skabe rammer for det gode familieliv er kerneopgaven på familieretsområdet.

I ethvert menneskes liv kan der ske forandringer, som påvirker dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund har regler for, hvordan vi håndterer forskellige begivenheder, og hvad vi må og ikke må.

Reglerne på familieretsområdet spænder vidt – lige fra den dag en borger bliver født, og til borgeren forlader denne verden.  På et tidspunkt vil de fleste opleve, at et nærtstående familiemedlem dør. For at undgå, at en svær situation kan blive endnu sværere, kan det være trygt at vide, hvordan ejendele og penge efter den afdøde skal deles mellem arvingerne. Det kan være med til at undgå splid i familien.

Familiemønstrene forandrer sig, og derfor må vores love følge med. Vi har i dag regler for, hvordan man bliver gift, og hvem man må gifte sig med. Men det er lige så vigtigt, at der også findes bestemmelser for, hvad der sker, hvis ægteskabet går i stykker, og der ikke er nogen anden udvej end skilsmisse. Når en familie går i opløsning, påvirker det både forældre og børn. Derfor er der regler for, hvordan børnene beskyttes og får sikret deres ret til kontakt med begge forældre.

Som forældre har man et særligt ansvar for sine børn, som er bestemt i familieretten. Det handler bl.a. om, at man ikke må slå sine børn – heller ikke som en del af opdragelsen.

Familieret er ikke hjemtaget. Det betyder, at ansvaret i udgangspunktet ligger hos de danske myndigheder. Departementet samarbejder med de danske myndigheder, herunder Rigsombuddet og Socialministeriet, om at realisere Naalakkersuisut’s og Inatsisartut’s politiske ønsker på området.

Lovgivning inden for det familieretlige område offentliggøres på dansk, i elektronisk form under emneordet ’Grønland’, på: www.lovtidende.dk.

En grønlandsk version af lovgivning på det familieretlige område er tilgængelig, i elektronisk form, på Rigsombudsmanden i Grønlands hjemmeside under menuen lovgivning.