Videoer

Video-er fra workshop småskalaseminar 2015


Debat del 1Debat del 2Debat del 3Smykkestens jagt. Geolog Arent HeilmannGeologi og smykkesten. Geolog Arent HeilmannFedtstens foredrag ved Majken D. PoulsenErhervsudvikling ved Tina Jensen


Sikkerhed ved feltarbejde ved Qupanuk Olsen


Råstofskolen Sisimiut ved Don Juul Madsen


Regelsæt, småskala tilladelser ved Tina L. Olsen


Afsluttende bemærkinger. Departementchef for Råstoffer & Arbejdsmarked Jørgen T. Holm-Hammeken