Udgivelser

Under Publikationer øverst på siden finder du alle Råstofstyrelsens strategier, redegørelser, informationsmaterialer mv. Her kan du søge i emne og år.

På siden med publikationer, kan du også finde regnskaber med information om indtægter fra råstofaktiviteter. Grønland er forpligtiget til senest den 1. september hvert år, at fremsende et revisorpåtegnet regnskab til den danske stat med indtægter. Dette regnskab offentliggør vi hvert år.

Derudover kan du tilmelde dig forskellige nyhedsbreve på engelsk fra Råstofstyrelsen (MLSA) på www.govmin.gl.