Høringer og aktindsigt – hold dig orienteret

Høringer

Alle tidligere samt aktuelle høringer, høringsmateriale og høringssvar finder du på den offentlige høringsportal her.

Du kan abonnere på høringsportalen, og vælge at modtage alle høringer, som offentliggøres af Råstofstyrelsen eller Miljøstyrelsen. Tilmeld dig her.

 

Aktindsigtsbegæringer

Alle begæringer om aktindsigt, hvem der har ansøgt og hvad vi har svaret, finder du på siden her.