Hudsons uddannelseskonto

 

 

Under IBA-aftalen med Hudson Greenland A/S er det aftalt, at Hudson skal oprette en uddannelseskonto. Bestemmelse 10.3 i IBA-aftalen har følgende ordlyd:

”Rettighedshaveren afsætter 100.000 kr. hvert år i 2016 og 2017 samt 300.000 kr. hvert år fra 2018, og indtil minen lukkes, til uddannelsesfonde”

Formålet med kontoen er at forbedre jobmulighederne for faglærte og ufaglærte arbejdstagere i forhold til minedrift, herunder lignende områder inden for ingeniørarbejde, administration, økonomi, sundhed, sikkerhed samt miljø og sundhed osv.

Hudson Greenland A/S har i oktober 2017 meddelt, at udbetalinger fra uddannelseskontoen til grønlandske uddannelsesinitiativer inden for råstof- og mineindustrien vil være åben for ansøgninger.

Parterne (Hudson Greenland A/S, Qeqqata Kommunia og Naalakkersuisut) til IBA-en har derfor inden for rammerne af IBA-en aftalt følgende procedure og betingelser for, hvorledes der kan ansøges om midler fra kontoen og hvorledes midlerne på baggrund af ansøgningerne kan tildeles.

Ansøgningsbetingelser

For at kunne ansøge om midler skal den skriftlige ansøgning:

  1. indeholde dokumentation for, at ansøgeren kan betragtes som borger i Grønland i henhold trepartsaftalens definition heraf (se side 54 i IBA-en) eller at ansøgeren repræsenterer en uddannelsesinstitution i Grønland som er anerkendt af de grønlandske myndigheder
  2. indeholde oplysninger om, hvorledes uddannelsesprojektet, der søger om midler, vil bidrage til udviklingen af den grønlandske minesektor.
  3. indeholde oplysninger om, hvorvidt projektet vil bidrage til udviklingen og driften af Hudson Greenlands Anorthosit-mine ved Kangerlussuaq
  4. indeholde information om hvorvidt uddannelsesprojektet eller uddannelsesinitiativet vil inddrage borgerne i Qeqqata Kommunia
  5. inkludere et udspecificeret budget, der forklarer de enkelte udgiftsposter for projektet og som inkluderer en estimeret tidslinje for, hvornår udgiften/udgifterne skal afholdes i løbet af projektperioden
  6. angive alle andre finansieringskilder, herunder eksempelvis om der modtages støtte fra fonde.
  7. mærkes ”Ansøgning om udebetaling af midler fra Hudson Greenland A/S uddannelseskonto”
  8. oplyse et kontonummer i et grønlandsk pengeinstitut.
  9. være indgivet på dansk eller grønlandsk

Ansøgningsfrist m.v. 

   10. Ansøgningsfristen er den 15. oktober.
   11. Svar på ansøgninger vil blive givet hvert år mellem den 15. december og 31. december 
   12. Ansøgningen mærkes:

       ”Ansøgning om udebetaling af midler fra Hudson Greenland A/S’ uddannelseskonto”

Ansøgningen sendes til:

Departementet for Råstof og Arbejdsmarked
Att: ”Ansøgning om udebetaling af midler fra Hudson Greenland A/S’ uddannelseskonto”
Imaneq 1A 201
Postboks 930
3900 Nuuk

Ansøgninger der sendes med e-mail sendes til IBA_EDU@nanoq.gl