Licensafdelingen

Råstof

Licensafdelingen laver løbende sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af råstofferne mineraler og olie.

Vi koordinerer sagsbehandlingen med alle samarbejdspartnere og høringsparter.

Olie

 • Løbende administration af forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser
 • Løbende teknisk tilrettelæggelse og implementering af olieudbudsrunder
 • Godkendelse af seismiske survey o.l.
 • Koncessioner og koncessionsspørgsmål
 • Tilsyn med efterforskning af kulbrinter
 • Godkendelse af vurderings- og arbejdsprogrammer
 • Vurdering af kommercialitetserklæringer
 • Produktionstilsyn og produktionsgodkendelser
 • Tilsyn i forbindelse med mindre efterforskningsaktiviteter (alt andet end boringer)
 • Deltage i OC møder
 • Internationalt myndighedssamarbejde

Mineraler

 • Løbende administration af forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser
 • Koncessioner og koncessionsspørgsmål
 • Tilsyn med efterforskning af mineraler
 • Godkendelse af arbejdsprogrammer
 • Tilsyn ved mindre efterforskningsopgaver (stort set alt andet end boringer og sprængninger)
 • Vurdering af kommercialitetserklæringer
 • Internationalt myndighedssamarbejde