Afdelingen for Teknik og Tilsyn

Råstof

Afdelingen for Teknik & Tilsyn har ansvar for myndighedsopgaver knyttet til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst. Afdelingen arbejder primært med at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed.

Desuden varetager afdelingen tilsynsopgaver i forbindelse med større efterforskningsaktiviteter samt tilsyn relateret til de selskaber, der er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst.

Olie

 • Offshore arbejdsmiljø og miljø (HSE) i forbindelse med større efterforskningsaktiviteter (boringer) og udnyttelse af kulbrinter
 • HS-mæssigt boretilsyn
 • Godkendelse af udbygningsplaner for olie- og gasfelter
 • Sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt tilsyn på offshoreanlæg
 • Tilsyn med eventuelle olie/gas-lagerfaciliteter
 • Godkendelse af flytbare og faste havanlæg samt rørledninger
 • Godkendelse af bemandings- og organisationsplaner
 • Sekretariat for Beredskabskomiteen

Mineraler

 • Produktionstilsyn og produktionsgodkendelser
 • Sikkerhedsmæssigt boretilsyn
 • Godkendelse af udbygningsplaner for miner
 • Sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilsyn ved miner
 • Tilsyn med beredskabsplaner
 • Tilsyn med sprængstofdepoter
 • Godkendelse af tekniske anlæg
 • Godkendelse af bemandings- og organisationsplaner

 Is og Vand

 • Produktionstilsyn og produktionsgodkendelser 
 • Godkendelse af udbygningsplaner 
 • Sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilsyn
 • Tilsyn med beredskabsplaner
 • Godkendelse af tekniske anlæg 
 • Godkendelse af bemandings- og organisationsplaner