Afdelingen for analyser og kontrolfunktioner

Diagramme

Vores afdeling sørger for det økonomiske tilsyn med aktiviteterne. Vi laver også analyser af økonomiske modeller. Derudover løser vi en række tværgående opgaver i råstofstyrelsen.

Analyser af de fiskale vilkår på råstofområdet, herunder løbende ajourføring af benchmarkanalyser vedr. beskatning på olie- og mineralområdet.

Gennemgang af regnskaber, soliditet m.m. for råstofselskaber i forbindelse med ansøgninger om efterforsknings- og/eller udnyttelsestilladelser, samt i forbindelse med efterforskningsboringer.

Gennemgang af de økonomiske forudsætninger og budgetter i forbindelse med ansøgninger om udnyttelsestilladelser.

Opstilling af registreringssystemer i forbindelse med udnyttelsesprojekter.

Løbende opfølgning på om råstofselskaber og deres udenlandske underleverandører indberetter og indbetaler indkomst- og selskabsskat.

Internationalt myndighedssamarbejde.

Vurdering af kommercialitetserklæringer.

Udarbejdelse af økonomiske afrapporteringer vedrørende miner og ”modne” råstofprojekter.

Udarbejdelse af analyser i relation til det økonomiske afkast fra råstofaktiviteter.

Medvirke til at sikre øget inddragelse af grønlandske virksomheder i råstofaktiviteterne.

Ad-hoc opgaver i relation til udarbejdelse af økonomiske analyser, politikerbetjening m.m.