Råstofstyrelsen

Om Råstofstyrelsen - én dør til råstofmyndigheden

Råstofmyndigheden i Grønland består pr. 1. august 2018 af både Råstofstyrelsen under Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Du finder Miljøstyrelsen under Departementet for Natur, Miljø og Forskning her

Vores lovgrundlag er Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven). I kan se den uofficielle sammenskrivning af råstofloven her.

Hvis du som borger ønsker at søge en småskalatilladelse, eller som selskab ønsker at søge en forundersøgelses-, -efterforsknings-, eller udnyttelsestilladelse til råstofferne olie og mineral, skal du søge hos os. Vi koordinerer derefter indsatsen med andre enheder, der støtter myndighedsbehandlingen. Et princip der sikrer en effektiv sagsbehandling.

Borger: Find ansøgningsblanketter til småskalatilladelser på www.sullissivik.gl

Selskab: Find ansøgningsblanketter, regelsæt og guidelines på www.govmin.gl  

Her kan i finde nogle oplysninger om bekendtgørelsen af konventionen om kontrol og stempel af varer af ædle metaller af 15. november 1972 her.

Sagsbehandlingen starter, når Licensafdelingen i Råstofstyrelsen modtager din ansøgning. Vi skal sikre, at din aktivitet overholder alle Råstoflovens krav. Det sker i samarbejde med forskellige enheder, som vist i figuren. Når det er relevant, kan vi også inddrage øvrige enheder.

Hvis der er tale om en aktivitet, som ifølge loven skal godkendes af Naalakkersuisut, laver vi en indstilling til Råstofdepartementet. De laver det endelige oplæg til Naalakkersuisut, som træffer afgørelse om tilladelsen. Hvis der er tale om en aktivitet, som vi ifølge loven selv træffer afgørelse om, sker afgørelsen i Råstofstyrelsen. Afgørelser truffet i Råstofstyrelsen kan du klage over til Naalakkersuisut.