Grønlands Selvstyres Miljø- og Naturpris

Selvstyret uddeler hvert år Grønlands Selvstyres Miljø- og Naturpris til en person, institution eller organisation, der gør en forskel for miljø og natur i Grønland.

I 2004 besluttede Landsstyret, at der skal uddeles en Miljø- og Naturpris hvert år. Den første pris blev uddelt i 2007, og siden er der blevet uddelt priser hvert år.

Alle kan komme med en indstilling til, hvem der skal have prisen, hvis nedenstående formål bliver opfyldt:

Prisen tildeles som en påskønnelse af personer, institutioner eller organisationer, der som foregangsmænd og ildsjæle er med til at løfte natur- og miljøbevidstheden hos os alle, eller som med deres projekter yder en konkret indsats for at forbedre miljøet i Grønland.

Det vil sige, at enkeltpersoner, institutioner eller organisationer, der gør en forskel for miljø og natur i Grønland eller øger vores bevidsthed om miljøet og naturen, kan modtage en pris fra Selvstyret.

Opslag om Miljø- og Naturprisen annonceres via medierne. Typisk ligger fristen for indstillinger til prisen i september eller oktober, om end det kan variere. Indstillinger til prisen kan sendes på mail til pan@nanoq.gl med en begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat bør tildeles prisen.

I 2017 går prisen til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som gør en ekstraordinær indsats for at opsamle og bekæmpe mængden af affald.

Fristen for indstilling er 30. september 2017.

Indstillingen skal sendes til pan@nanoq.gl med en kort begrundelse samt kontaktinformationer.