Klimatilpasning

Natur og Klimaafdelingen udarbejder klimatilpasningsanalyser, der skal skabe grundlag for, at vi som samfund er bedre rustet til konsekvenserne af klimaforandringerne. Derudover samarbejdes der med blandt andre Arktisk råd omkring tilpasning til klimaforandringerne.

Nanoq Trawl Polar Seafood 

Foto: Polar Seafood A/S

Sektorvise klimatilpasningsredegørelser

Naalakkersuisut udarbejder løbende klimatilpasningsredegørelser, som har til formål at analysere konsekvenserne af klimaforandringerne for de enkelte sektorer samt at identificere virkemidler, der kan medvirke til at imødegå de negative konsekvenser og sikre udnyttelse af de positive effekter af klimaforandringerne.

Den første klimatilpasningsredegørelse blev præsenteret for Inatsisartut ved efterårssamlingen 2012 og har fokus på fiskeri- og fangsterhvervet. Redegørelsen kan læses her i sin helhed.

Den anden klimatilpasningsredegørelse, som er et dialogoplæg om klimatilpasnings- og reduktionstiltag i skibsfarten, præsenteres for Inatsisartut i 2014. Redegørelsen kan læses her.

Den tredje klimatilpasningsredegørelse omhandler landbrugserhvervet og blev omdelt til medlemmerne af Inatsisartut på forårssamlingen i 2017. Redegørelsen kan læses her

Samarbejde med Canada og Danmark/i Arktisk Råd

Desuden deltager Natur og Klimaafdelingen i et samarbejde med Canada og Danmark, under Arktisk Råd, om kortlægning af klimaforandringernes påvirkning og mulige klimatilpasningstiltag i Baffinbugten / Davisstrædet.

Viden og information

Grundlaget for klimatilpasning er viden. Derfor lægges der vægt på en god formidling af viden omkring klimaforandringerne i Grønland. Se www.climategreenland.gl for mere information.