Klimapuljen

Borgere, virksomheder, institutioner, foreninger, kommuner og andre kan søge støtte til projekter, som har til formål:
• At øge viden om klimaforandringernes effekt på naturen og på samfundet.
• At udvikle strategier for tilpasning til klimaforandringer.
• At igangsætte pilotprojekter indenfor tilpasning til klimaforandringer.
• At udarbejde og formidle information samt vidensdele med relevante parter.
Krav til ansøger
• Projektet skal være forankret i Grønland.
• Mindst 30 procent af projektomkostningerne skal komme fra egenfinansiering eller andre kilder. Lønudgifter kan indgå som en del af egenfinansiering.
• Projektresultater og -erfaringer skal formidles, så andre også kan få gavn af dem.
Puljen administreres af Departementet for Natur og Miljø, og på Naalakkersuisuts klimaportal Climate Greenland  kan du finde yderligere oplysninger om ansøgningsfrist og puljens størrelse.

Her finder du relevante dokumenter for Klimapuljen.

Retningslinjer klimapuljen 2018

Ansøgningsskema klimapuljen 2018

Afrapporteringsskema klimapuljen 2018