Regler for turister

CITES-kontoret har udarbejdet information om, hvad du som turist i Grønland kan bringe ud af landet, og hvilke tilladelser det kræver, hvis du vil eksportere genstande fremstillet af truede dyrearter (arter omfattet af CITES-konventionen).

Arter, som reguleres under CITES

CITES Eksporttilladelse

ikke udføres

Ingen restrektioner

Liste I arter

Finhval

X

Grønlandshval

X

Havørn

X

Kaskelot

X

Pukkelhval

X

Vågehval fra Østgrønland

X

Liste II arter

Hvidhval

X

Isbjørn (midl.eksportstop)

X

Narhval (midl.eksportstop)

X

Spækhugger

X

Marsvin   

X

 
Grindehval   

X

 

Vågehval fra Vestgrønland

X

Liste III arter

Hvalros

X

Ikke omfattet af CITES

Sæler

X

Rensdyr

X

Moskusokse

X

Får/lam

X

Køb i souvenirbutikker

Når du køber produkter af CITES listede arter i souvenirbutikker, skal du huske at få en CITES eksporttilladelse med fra butikken. CITES-kontoret samarbejder med en række souvenirbutikker rundt om i landet. Disse butikker har mulighed for at udstede eksporttilladelser til turister. Som turist kan du udføre produkter af:

  • Hvidhval
  • Vågehval fra Vestgrønland

Ved ingen CITES-tilladelse

Hvis du køber kunsthåndværk på gaden eller i butikker, der ikke har CITES-tilladelse, kan du kontakte CITES-kontoret og bede om en CITES eksport tilladelse. Bemærk, at du ikke kan eksportere produktet før du har modtaget eksporttilladelsen fra CITES-kontoret. Behandling af ansøgning og fremsendelse af tilladelse kan tage tid afhængig af hvor tilladelsen skal sendes til.

 HUSK at ulovlig eksport eller en manglende tilladelse kan medføre konfiskation af varerne og bødestraf.

Ansøgningsskema

Folder med regler for turister kan downloades her:

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til CITES-kontoret.

Eksport af fugle reguleres endvidere af Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. Ifølge denne må totalfredede fuglearter ikke udføres af Grønland. Til totalfredede fuglearter hører arter, der ikke må jages. For yderligere information kontakt venligst Departement for Fiskeri og Fangst.

Kontakt gerne CITES-kontoret i Departementet for Natur og Miljø for yderligere information om arter, der ikke fremgår af listen.