Regler for kommerciel eksport

CITES-kontoret har udarbejdet information om, hvilke truede arter (arter omfattet af CITES-konventionen), der må eksporteres i forbindelse med kommercielle aktiviteter, og hvilke tilladelser det kræver. Ved kommercielle aktiviteter forstås eksport af produkter, der tænkes videresolgt i importlandet.

Følgende tabel præsenterer oversigt over, hvilke arter der må eksporteres til kommercielle formål, og hvilke tilladelser der kræves:

 Artens navn  Liste nr. Eksport ifm. turist besøg i Grønland   Kræver ansøgning(Skema)  
 Kaskelothval  I  Nej, ikke muligt  -
 Grønlandshval  I  Nej, ikke muligt  -
 Finhval  I  Nej, ikke muligt  -
 Sildepisker/vågehval Østgrønland  I  Nej, ikke muligt  -
 Ulv  I  Nej, ikke muligt  -
 Havørn  I  Nej, ikke muligt  -
 Jagtfalk  I  Nej, ikke muligt  -
 Vandrefalk  I  Nej, ikke muligt  -
 Hvidhval  II  Muligt  Ja (A)
 Marsvin  II  Nej, ikke muligt  -
 Sildepisker/vågehval Vestgrønland  II  Muligt  Ja (A)
 Spækhugger  II  Nej, ikke muligt  -
 Isbjørn   II  Nej, ikke muligt  -
 Narhval   II  Nej, ikke muligt  -
 Hvalros  III  Muligt¤  Ja (A)

 

¤EU har indført et midlertidigt importstop for hvalrosprodukter. Det betyder at der ikke kan opnås tilladelse til at importere hvalrosprodukter til EU med videresalg for øje. Dog er turister, der hjemtager hvalroseffekter som personlige ejendele, og som er i besiddelse af en CITES-eksporttilladelse fra CITES-kontoret, ikke berørt af importstoppet og må derfor gerne udføre hvalros fra Grønland.

Eksport af fugle reguleres endvidere af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. Kontakt venligst Departementet for Fiskeri og Fangst for yderligere information.

Ansøgningsskema A 

Angående andre arter kontakt da venligst CITES-kontoret i Departementet for Natur og Miljø for yderligere information.

Kontaktoplysninger:                                                                              

Grønlands Selvstyre

Departementet for Natur og Miljø

CITES-kontoret

Postboks 1614

3900 Nuuk, Grønland

Tlf. +299 34 67 18

Fax +299  34 54 10

E-mail cites@nanoq.gl