Forskning og lignende

Regler for forskere, offentlige museer og offentlige uddannelsesinstitutioner.

CITES-kontoret har udarbejdet information om, hvad du som forsker, museumsforvalter og ansat ved offentlig uddannelsesinstitution kan bringe ud af Grønland, og hvilke tilladelser det kræver, hvis du vil eksportere genstande fremstillet af truede dyrearter (arter omfattet af CITES konventionen).

Følgende tabel præsenterer oversigt over hvilke arter der må eksporteres og hvilke tilladelser der kræves:

Artens navn   Liste nr. Kræver Ansøgning
(Skema)  
 Kaskelothval  I  Ja (A + C)
 Grønlandshval  I  Ja (A + C)
 Finhval  I  Ja (A + C)
 Sildepisker/vågehval Østgrønland  I  Ja (A + C)
 Ulv  I  Ja (A + C)
 Havørn  I  Ja (A) og vedlæggelse af tilladelse fra Departement for Fiskeri og Fangst
 Jagtfalk  I  Ja (A) og vedlæggelse af tilladelse fra Departement for Fiskeri og Fangst
 Vandrefalk  I  Ja (A) og vedlæggelse af tilladelse fra Departement for Fiskeri og Fangst
 Hvidhval  II  Ja (A)
 Marsvin  II  Ja (A)
 Grindehval  II  Ja (A)
 Sildepisker/vågehval Vestgrønland  II  Ja (A)
 Spækhugger  II  Ja (A)
 Isbjørn  II  Ja (A)
 Narhval  II  Ja (A)
 Hvalros  III  Ja (A)

Eksport af fugle reguleres endvidere af Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. Heri fremgår det at udførsel af vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst. Kontakt Departementet for Fiskeri, Fangst for yderligere information.

Angående andre arter kontakt venligst CITES-kontoret for yderligere information.

Ansøgningsskema A

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, er du velkommen til at henvende dig til CITES-kontoret - kontaktinformation finder du til højre på siden.