Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Miljøstyrelsen for Råstofområdet er oprettet den 1. januar 2013 efter Inatsisartuts vedtagelse i 2012 af en ændring af råstofloven. Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en underliggende enhed til Departementet for Natur, Miljø og Forskning.

Sammen med Råstofstyrelsen udgør Miljøstyrelsen for Råstofområdet Råstofmyndigheden i Grønland. Lovgrundlaget for Miljøstyrelsen for Råstofområdet er råstofloven og de regelsæt, der er udstedt med hjemmel i råstofloven.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet samarbejder tæt med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og med Grønlands Naturinstitut (GN), Pinngortitaleriffik. Samarbejdet udmønter råstoflovens bestemmelser om, at Råstofmyndighedens vurderinger og afgørelser vedrørende miljøforhold skal baseres på vurderinger og udkast til afgørelser fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet samarbejder ligeledes med Miljø- og Beredskabsafdelingen og Natur- og Klimaafdelingen i Departementet for Natur, Miljø og Forskning samt med Råstofstyrelsen.

Formålet er bl.a. at sikre, at der fortsat er fokus på beskyttelse af miljø og natur, og at samfundsudviklingen sker på et videnskabeligt og bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Endvidere forankres de miljømæssige kompetencer inden for råstofmyndighedens område, i et fagligt fællesskab med den almindelige miljømyndighed.

Ved ansøgning om udnyttelse af mineralforekomster i Grønland, skal der udarbejdes en vurdering af mulige virkninger på miljøet, hvilket kaldes en VVM redegørelse. Retningslinjerne for en VVM kan du se her.

Hvis du som borger eller som selskab, ønsker at søge en tilladelse i henhold til råstofloven, skal du søge hos Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen koordinerer behandlingen af ansøgninger mv. med andre myndigheder, herunder Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Samarbejdsaftaler:

 

Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Imaneq 1A 801 (Nuuk Center)

Postboks 1614, 3900 Nuuk

Tel: (+299) 34 50 00Email: eamra@nanoq.gl (Departementet for Natur, Miljø og Forskning
)