Hvad er Miljøfonden?

 

Inatsisartut vedtog i efteråret 2018 at etablere en Miljøfond. Miljøfonden skal understøtte det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet.

Miljøfonden er en konto på Finansloven, hvor midlerne øremærkes til at støtte tiltag, der skal forbedre tilstanden på en række områder, som trænger til et løft og til nye måder at gøre tingene på. I starten vil Miljøfonden indeholde en begrænset mængde midler, som hovedsageligt bruges til at facilitere udvikling på affaldsområdet. Men det er tanken, at fondens størrelse skal vokse over tid.

Gennem Miljøfonden er det bl.a. muligt at lave pant- og skrotningsordninger, som skal få borgere og virksomheder til at aflevere udtjente produkter til forsvarlig håndtering. Ligeledes er der med Miljøfonden nu mulighed for at indføre nye miljøafgifter, som synliggør de ekstra omkostninger, der er forbundet med at bortskaffe udtjente produkter. Indtægterne fra disse nye miljøafgifter vil blive brugt på aktiviteter og tiltag, der gavner miljøet. Eventuelle nye miljøafgifter skal vedtages i separate Inatsiartutlove.

De områder, der skal opprioriteres i de kommende år ved hjælp af Miljøfonden, er bl.a. en national affaldsløsning, natrenovationsløsninger, affaldssortering og genanvendelse m.m. Løftet af de enkelte områder vil blive igangsat, i takt med at der kommer flere midler i Miljøfonden.

Miljøfonden administreres af Naalakkersuisut.