Miljøfonden

Miljøfondens midler kan søges af alle, inklusive kommuner, foreninger, privatpersoner, erhvervsvirksomheder og skoleklasser m.m. Midlerne skal anvendes til at finansiere projekter, der gavner miljøet.

 

Der kan i 2019 ansøges om midler til projekter inden for følgende emner:

  • Projekter vedr. minimering og genanvendelse af plastik, herunder eventuelt projekter der muliggør en ressourcebevidst adfærd hos borgere og virksomheder.
  • Projekter vedr. efterladte eller mistede fiskegarn/redskaber og renholdelse af fiske- og fangstpladser, herunder eventuelt projekter der muliggør en ressourcebevidst adfærd hos borgere og virksomheder.

Miljøfonden administreres af Departementet for Natur, Miljø og Forskning.

I 2019 er der afsat 1.000.000 kr. til at støtte projekter vedr. minimering og genanvendelse af plast og 1.000.000 kr. til at støtte projekter vedr. efterladte fiskegarn/redskaber og renholdelse af fiske/fangstpladser.

Ved projekter der støttes med over 10.000 kr. er der krav om 25% medfinansiering fra ansøgers side. Projekter der støttes med 10.000 kr. og derunder friholdes fra kravet om medfinansiering.

Ansøgningsfrist er d. 1. maj 2019.

Der skal anvendes et ansøgningsskema. Hent ansøgningsskemaet her.

I vurderingen af indkomne ansøgninger lægger Departementet for Natur, Miljø og Forskning særlig vægt på, at projektet skal medvirke til at opfylde Miljøfondens formål, samt projektbeskrivelsens kvalitet.

Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet, og når Departementet for Natur, Miljø og Forskning har modtaget og godkendt en afsluttende rapport inkl. regnskab med dertilhørende bilag. Der skal anvendes et fast afrapporteringsskema. Afrapporteringsskemaet sendes pr. brev eller e-mail senest den 31.08.2020.

Miljøfonden har ikke mulighed for at refundere udgifter afholdt før ansøger har modtaget tilsagn fra Departementet for Natur, Miljø og Forskning om, at et givent projekt støttes.

Ansøgningsskema

Afrapporteringsskema 

Inatsisartutlov om Miljøfonden 

 

For yderligere oplysninger kontakt Departementet for Natur, Miljø og Forskning, email: pan@nanoq.gl