Indrapportering af miljøforurening

Indrapportering af miljøforurening (underside)

Når man opdager en forurening i havet, så er det vigtigt, at man f.eks. noterer sig følgende:

  • Årsag til udslippet (grundstødning, kollision, brand etc.)
  • Position på forureningen (koordinater, afstand til kyst etc.)
  • Tidspunkt for observationen
  • Omfanget (oliestriber, oliepletter, størrelse af forurenet areal etc.)
  • Type, farve, konsistens, lugt af forureningen
  • Udslippets bevægelsesretning
  • Vejrforhold (is, bølger, vindstyrke - og retning, lysforhold etc.)
  • Områdets anvendelse (rekreativt område, fiske – og jagtområde etc.)
  • Tage prøve af forureningen, hvis muligt

Et indrapporteringsskema kan ligeledes findes her. Skemaet kan udfyldes af virksomheder, private, det lokale brandvæsen m.v. Indrapporteringsskemaet skal sendes til:

Departementet for Natur og Miljø 
pan@nanoq.gl  
Postboks 1614
3900 Nuuk