OSPAR-konventionen

 

Konventionen om beskyttelse af det marine miljø i Nordøst-Atlanten

Beskrivelse og formål: Konventionens formål er at gennemføre mulige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af forurening af det marine miljø. For at bevare menneskets sundhed og de maritime økosystemer, har konventionen endvidere til formål at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at beskytte havområdet mod skadevirkninger af menneskelige aktiviteter. Konventionen dækker den nordøstlige del af Atlanterhavet (mod vest til 42°W) og omfatter dermed hele kyst- og havområdet ud for Østgrønland.

Tiltrædelse: Danmark har ratificeret konventionen i 1995, og tidligere forbehold for Grønland er ophævet marts 1996.