OPRC-konventionen

 

Konventionen om beredskab, samarbejde og bekæmpelse vedrørende olieforurening.

Beskrivelse og formål: Konventionen danner ramme for internationalt samarbejde om bekæmpelse af større olieforureninger. Parterne i OPRC-konventionen er forpligtet til at træffe foranstaltninger til håndtering af forureningsuheld, enten nationalt eller i samarbejde med andre lande. Konventionen omfatter beredskab, indberetninger og internationalt samarbejde på forsknings- og udviklingsområdet og teknik. Konventionen danner specielt grundlag for assistance til udviklingslande og lande, der ikke har indgået regionale olieforureningsberedskabsaftaler.

Tiltrædelse: Ratificeret af Danmark i 1996. Landstingsbeslutning i 1996 om Grønlands tiltræden.