LRTAP-konventionen og tilhørende protokoller

 

Konventionen for langtransporteret grænseoverskridende luftforurening

Beskrivelse og formål: Konventionen tilstræber at begrænse, gradvis reducere og forhindre luftforurening. Mål og strategier søges opnået gennem udveksling af informationer, gennem konsultationer, forskning og måling under hensyn til allerede foretagne bestræbelser på nationalt og internationalt plan.

Tiltrædelse: Grønland tiltrådte konventionen i 1982, da Kongeriget Danmark ratificerede den uden forbehold for Grønland.

Tilhørende protokoller:

  • Protokol fra 1984 om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP).
  • Protokol fra 1985 om reduktion af emission af svovl og tilhørende grænseoverskridende luftforurening med svovl. Protokol fra 1998 om POP’er (Persistente Organiske Forbindelser).
  • Protokol fra 1998 om tungmetaller.