CANDEN-aftalen

 

Overenskomst af 26. august 1983 mellem Canada og Danmark om samarbejde vedrørende havmiljøet.

Beskrivelse og formål: CANDEN-aftalen er en aftale mellem Canada og Danmark/Grønland vedrørende samarbejde om at beskytte det marine miljø mod forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer, som udgør en alvorlig og overhængende trussel. I aftalen er der forpligtigelse for gensidig assistance i tilfælde af katastrofer.

Tiltrædelse: Aftalen blev underskrevet den 26. august 1983.