Internationale konventioner og aftaler

Da forurening af miljøet er uafhængig af landegrænser og kan spredes over store afstande, arbejder Departementet med miljøområdet i både internationale og regionale fora, og Grønland har tilsluttet sig en række konventioner og aftaler på miljøområdet.

 

En konvention er en aftale, som indgås mellem to eller flere stater. For at en stat bliver bundet af en konvention, kræver det, at staten har ratificeret konventionen.

Konventioner og aftaler, som Grønland har tiltrådt på miljøområdet: