Havmiljø

Grønland er omgivet af hav, og havet er en væsentlig ressource for landet. Kompetencen på havmiljøområdet ved Grønland er delt mellem danske og grønlandske myndigheder.

Grønlandsk ansvar inden for 3 sømil

Kompetencen for så vidt angår havmiljøet ud til 3-sømilegrænsen har siden 1. januar 1993 hørt under Grønlands Selvstyre. Grønlands Selvstyre har ansvaret for de havområder, der ligger inden for 3 sømil. Det omfatter alle indre havområder såsom fjorde og bugter samt de ydre havområder ud til 3 sømil.

For disse områder gælder følende lovgivning:

Dansk ansvar uden for 3 sømil

Danmark har kompetencen for havmiljøet fra 3-sømilegrænsen og ud til 200 sømil fra basislinjen, altså i den eksklusive økonomiske zone (EEZ). Udenfor 3 sømil gælder den kongelige anordning fra 2004.  

Ansvar ved råstofaktiviteter

Råstofområdet blev overtaget af Grønland i 2010. Råstofstyrelsen har ansvaret for havmiljøet i forbindelse med råstofaktiviteter, uanset hvor aktiviteten foregår.

Opdatering af grønlandske og danske regler

Departementet for Natur og Miljø er netop nu ved at omskrive den grønlandske havmiljølov gældende inden for 3 sømil. Miljøstyrelsen i Danmark er i samarbejde med Departementet for Natur og Miljø også ved at omskrive den danske havmiljølov gældende uden for 3 sømil. Opdateringerne af de to love er nødvendig for at bringe de gældende regler i overensstemmelse med udviklingen inden for det internationale forureningsarbejde.

Internationale konventioner og aftaler 

Forurening af havmiljøet er uafhængig af landegrænser og kan spredes over store afstande. Grønland har derfor tiltrådt forskellige internationale aftaler for at begrænse forurening af havmiljøet mest muligt. På havmiljøområdet har Grønland f.eks. tiltrådt MARPOL-konventionen, CANDEN-aftalen og OSPAR-konventionen.