Beredskab og krisestyring

I henhold til Inatsisartutlov om beredskab er der nedsat en Beredskabskommission, hvortil der skal bruges midler til en sekretariatsfunktion samt faciliteter, herunder it-udstyr. Derudover afholdes udgifter til den administrative implementering af det lovfæstede sektoransvarsprincip, hvilket omfatter øvelser og udvikling i samarbejde med Beredskabskommissionen samt andre afledte aktiviteter.