Natur og Klima

Isskosse

Velkommen til Natur og Klima som organisatorisk hører til under Departementet for Natur og Miljø.

Nedenfor er der en oversigt over de ansvarsområder, som Natur og Klima afdelingen varetager:

Naturområdet:

  • Sagsbehandling ift. Biodiversitetskonventionen, Ramsarkonventionen samt Washingtonkonventionen (CITES) 
  • Fredning og forvaltning af særligt udsatte naturområder
  • Forvaltning af verdensnaturarvsområdet i Ilulissat Isfjord
  • Forvaltning af Nationalparken i Nord- og Østgrønland
  • Godkendelse af ekspeditions- og feltvirksomhed i øde egne af Grønland 

Klimaområdet: