VVM Processen

Se video om VVM–processen

Læs oversigten her:

VVM-proces

 • Geologiske undersøgelser

  Geologiske undersøgelser - efterforskning.

 • Indledende miljøundersøgelser

  Der udføres indledende miljøundersøgelser.

 • Projektet er lovende

  Projektet er lovende. Selskabet indsender derfor en plan for arbejdet med miljøvurdering - et kommisorium.

 • Videnskabelige rådgivere stiller spørgsmål

  Mijløstyrelsens videnskabelige rådgivere vurderer planen. Der er opfølgende spørgsmål.

 • Spørgsmålene besvares

  Selskabet besvarer spørgsmålene, laver ekstra undersøgelser eller ændringer.

 • Kommisoriet er klar

  Miljøstyrelsen har ikke flere kommentarer til kommisoriet.

 • Plan og kommisorium kommer i offentlig forhøring

  Offentlig forhøring - 35 dage på grønlandsk, dansk og engelsk.

 • Hvidbog

  Høringssvar indskrives i et offentligt dokument med alle kommentarer (hvidbog). Hvidbogen oversættes til grønlandsk, dansk og engelsk.

 • Hvidbogen tilrettes

  Selskabet skal kommentere hvidbogen - og tilrette sine planer efter de indkomne kommentarer.

 • Baggrundsundersøgelser (baseline) foretages

  Selskabet forbereder udkast til sin vurdering af virkninger på miljøet (VVM) på baggrund af kommisoriet. Selskabet laver baggrundsundersøgelser af alle relevante forhold (baseline).

 • Udkast til VVM

  Selskabet sender udkast til VVM inklusive faglig dokumentation og data.

 • Vurdering af VVM-udkastet

  Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere vurderer, om udkastet til VVM lever op til råstoflovens krav og gældende retningslinjer. Der er opfølgende spørgsmål.

 • Evaluering af VVM-udkastet

  Det er almindeligt at der indsendes flere udkast til VVM-dokumentet og at processen gentages flere gange.

 • Ekstra VVM-undersøgelser

  Selskabet besvarer spørgsmålene, laver ekstra VVM-undersøgelser eller ændringer.

 • Miljøstyrelsen vurderer VVM-udkastet

  Miljøstyrelsen vurderer, om VVM - udkastet lever op til råstoflovens krav og gældende retningslinjer. Høringsdokumenter skal være på grønlandsk, dansk og engelsk.

 • Offentlig høring

  Naalakkersuisut sender VVM-udkastet i offentlig høring og indkalder til høringsmøder. Høringsperioden er minimum 8 uger.

 • Hvidbog

  Alle kommentarer fra høringen skrives ned i en hvidbog igen.

 • Hvidbogen kommenteres

  Miljøstyrelsens videnskabelige rådgivere gennemgår og kommenterer også hvidbogen. Hvidbogen oversættes til grønlandsk, dansk og engelsk.

 • Endelig VVM og hvidbog

  Endelig VVM og hvidbog fremlægges til godkendelse hos Naalakkersuisut.

 • Godkendelse af VVM og hvidbog

  Når Naalakkersuisut har godkendt følgende dokumenter kan selskabet aflevere ansøgning om udnyttelsestilladelse, som inkluderer: Vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB). Lønsomhedsstudie. Sejladssikkerhedsanalyse.

 • Udnyttelsestilladelse

  Udnyttelsestilladelsen indeholder blandt andet vilkår om, at selskabet skal overholde de godkendte redegørelser - VVM og VSB.

 • Udnyttelses- og nedlukningsplaner

  Godkendelse af udnyttelses- og nedlukningsplaner.

 • Aktivitetsgodkendelser

  Aktivitetsgodkendelser bliver udarbejdet og godkendt.

 • Anlæg af minen

  Anlæg af minen kan påbegyndes.