Rapporter, rådgivningsmateriale og andet materiale


Miljømonitoreringsrapporter

Miljøovervågning ved den tidligere Seqi olivine mine i Sydvestgrønland 2011-2018
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Monitorerings og evalueringsrapport 2017 Greenland Ruby
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 9
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tilsynsrapport 2 på baggrund af Miljøstyrelsen for Råstofområdets undersøgelser i Narsaq i 2017
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 32
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tilsynsrapport 1 på baggrund af Miljøstyrelsen for Råstofområdets undersøgelser i Narsaq i 2017
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 76
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 181: Miljøovervågning af Nalunaq guldmine, Sydgrønland, 2015
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 30
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 105: Miljøovervågning i 2013 på kryolit minen i Ivittuut, Sydgrønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 32
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 97: Miljøovervågning af Nalunaq Guldminen, Sydgrønland 2013
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 55: Miljøovervågning i Nalunaq-området, Sydgrønland, 2012
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 20: Miljømoniteringsundersøgelse 2011 i Nalunaq, Sydgrønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Seqi olivine minen 2010
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland 2009
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved den tidligere blyzinkmine i Maarmorilik, Nordvestgrønland i 2009
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved kryolitminen i Ivittuut, Sydgrønland, i 2010
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland 2010
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Seqi olivine-minen 2008-2009
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 54
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland, 2008
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved den tidligere blyzinkmine i Maarmorilik, Nordvestgrønland, i 2008
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 76
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved blyzinkminen i Maarmorilik, Nordvestgrønland, 2007
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 60
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved kryolitminen i Ivittuut, Sydgrønland, 2007
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland, 2007
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland, 2006
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 32
Udgivelses år: 2007
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 2005
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 106
Udgivelses år: 2006
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland, 2005
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2006
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 2004
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 32
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøovervågning ved Nalunaq guld minen, Sydgrønland, 2004
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 37
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nalunaq miljømæssige baggrundsundersøgelser 1998-2001
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 94
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 2001
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 2003
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 2002
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 66
Udgivelses år: 2003
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Mestersvig 2001
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 52
Udgivelses år: 2003
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1999-2000
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 60
Udgivelses år: 2002
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1998
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 78
Udgivelses år: 1999
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tungmetaller i tang og muslinger ved Ivittuut 1998
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 1998
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Inspektion af GRO # 3 Well Site - Nuussuaq halvøen, Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 21
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljøundersøgelser ved Mestersvig 1996
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 1997
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1996
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 98
Udgivelses år: 1997
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1994
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 126
Udgivelses år: 1995
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser i Citronen Fjord april 1995
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 7
Udgivelses år: 1995
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Tungmetaller i tang og muslinger ved Ivittuut 1995
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 1995
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Ivittuut 1982-1992
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 63
Udgivelses år: 1995
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Analyseresultater for blåmusling indsamlet ved Maarmorilik og i Uumannaq-fjorden september 1993
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 35
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Analyseresultater for fisk og rejer indsamlet ved Maarmorilik i 1993
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 43
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Mestersvig 1991
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 29
Udgivelses år: 1991
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1972-1987
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser, Grønlands Geologiske Undersøgelse
Antal Sider: 199
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Publikationer

Information fra Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS)
Udgiver: Statens Institut for Strålebeskyttelse
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Videnskabelige og tekniske publikationer fra det Internationale Atomenergiagentur (IAEA)
Udgiver: International Atomic Energy Agency
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Videnskabelige og tekniske publikationer fra den canadiske uransikkerhedskommission (CNSC)
Udgiver: Canadian Nuclear Safety Commission
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Indtaegter ved råstofaktiviteter 2017
Udgiver: Råstofstyrelsen
Antal Sider: 11
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Indtægter ved råstofaktiviteter 2016
Udgiver: Råstofstyrelsen
Antal Sider: 9
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Offentliggørelse af udkast til VSB-redegørelsen for Kvanefjeldsprojektet
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 320
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Berigtigelse af leder i AG
Udgiver: Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Antal Sider: 1
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Mineralaktiviteter i Grønland 2018
Udgiver: Råstofstyrelsen
Antal Sider: 26
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Mineralefterforskning i Grønland 2017
Udgiver: Råstofstyrelsen
Antal Sider: 19
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Redegørelse for certificering af grønlandske smykkesten og stenfigurer
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Antal Sider: 25
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Rapport "Ice and MetOcean Overview - Northeast Greenland"
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Antal Sider: 166
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Ironbark Zinc A/S - Samarbejdsaftale – Impact and Benefit Agreement (IBA)
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 82
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Vittus Qujaukitsoqs tale ved tiltraeden af IAEAs konvention
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 1
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland
Udgiver: Råstofstyrelsen
Antal Sider: 22
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

IBA True North Gems English signed Incl appendices for 2016
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 53
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Årsrapport 2015 - for Afdeling for Geologi i Råstofdepartementet
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Årsrapport 2016 - for Afdeling for Geologi i Råstofdepartementet
Udgiver: Råstofstyrelsen
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Hudson Greenland A/S tilladelse nr. 2015/39 til udnyttelse af visse mineraler ved områder ved Naajat i Vestgrønland
Udgiver: Ministry of Mineral Resources
Antal Sider: 52
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Grønlands Uranmine mission til Canada 2015
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Redegørelse om samfundsmæssige perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 45
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Redegørelse til Inatsisartut vedrørende råstofaktiviteter i Grønland (2014)
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Antal Sider: 25
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Bilag til Grønlands Uranmine mission til Canada 2015
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 289
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

IBA aftale med Hudson Greenland A/S
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 56
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Uran 2015 Information og Fakta om udvinding af uran i Grønland
Udgiver: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Anti-korruptionspolitik for Råstofdepartementet og dets underordnede institutioner
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Antal Sider: 7
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Brochure om småskalatilladelser
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 2
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

IBA aftalen med True North Gems
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 47
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Vores råstoffer skal skabe velstand - Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Offentlig version af London Mining tilladelse nr. 2013/31 inkl. royalty for udnyttelse af visse mineraler ved områder ved Isukasia i Vestgrønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018
Udgiver: Grønlands Selvstyre
Antal Sider: 100
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Bilag til Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018
Udgiver: Grønlands Selvstyre
Antal Sider: 93
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Kursusprogram i råstofrådgivning for Erhvervslivet 2014
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Samarbejdsaftale med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om projekter
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Samarbejdsaftale med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) om rådgivning og anden opgavevaretagelse
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Aftale om rådgivning og anden opgavevaretagelse på Råstofområdet 2015-2019
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 2
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken
Udgiver: Lett Advokatfirma, DCE, PwC
Antal Sider: 102
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 52
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Information om småskalatilladelser
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 2
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Råstofredegørelse 2013
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 21
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Rapport om udvinding og eksport af uran
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 184
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Oversigt over Internationale forpligtelser vedr. Uran udvinding og eksport
Udgiver: Udenrigsministeriet
Antal Sider: 19
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Råstofdirektoratets retningslinjer - for udarbejdelse af vurdering af virkning på miljøet (VVM) redegørelse for kulbrinte efterforsknings og udnyttelsesaktiviteter, off shore Grønland
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, Råstofdirektoratet, Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 16
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til lands

Arbejdsbetingelser og jobmuligheder i råstofsektoren
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 32
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Fakta om Olieboringer i Grønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Information om Kvanefjeldet i forlængelse af Landsstyrets uranredegørelse
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Årsberetning 2007
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Uranredegørelse Bind 1
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Uranredegørelse Bind 2
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 100
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Mineralstrategi 2004
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 56
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Retningslinjer for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer)
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 18
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Rapport om socioøkonomiske aspekter ved udforskning og efterforskning af kulbrinter i Grønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 76
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 76
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Olieefterforskning i Grønland 2011
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Mineralefterforskning i Grønland 2011
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 29
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Redegørelse til Inatsisartut vedrørende råstofaktiviteter i Grønland (2011)
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 54
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Stratigrafi, struktur og oliepotentiale ved Lady Franklin og Maniitsoq Basin, offshore syd vestgrønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 14
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Kulbrintestrategi
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 62
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Information og fakta om udvinding af uran i Grønland
Udgiver: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Grønlands uran mission til Canada
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Antal Sider: 27
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Minedrift i lille skala
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 22
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Olieefterforskning i Grønland 2009
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til vands

Erhvervsmuligheder i oliesektoren
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Mineralstrategi 2009 - Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Erhvervsmuligheder i råstofsektoren
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Minedrift i lille skala – kom godt i gang
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 22
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Olieefterforskning i Grønland 2008
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 20
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Orientering om Landsstyrets redegørelse om uran
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 20
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Videnskabelige rådgivningsrapporter og rådgivningsnotater

Identifikation af hotspots offshore
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut, University of Oslo, Aarhus University, Arctic Research Centre, British Antarctic Survey
Antal Sider: 69
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Undersøgelse af bundfaunaen og overfladesedimentet på den nordøstgrønlandske kontinentalsokke
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Baritbundet kviksølv i marine sedimenter; potentiel frigivelse og biotilgængelighed under arktiske forhold
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Ismåge optælling i Grønland 2019
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Undersøgelse af mikrobiel nedbrydning af råolie i vand og sediment fra Grønlandshavet
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Geological Survey of Denmark and Greenland, Københavns Universitet
Antal Sider: 92
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

POP / PBT-karakterisering af dechlorane plus og nye bromerede flammehæmmere baseret på data fra Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 84
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Bestandsstørrelse og habitat anvendelse af ynglende havfugle i Nordøst Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 50
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Havfugle og havpattedyr i det vestlige Grønlandshav, august-september 2017
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Forbedring af vidensgrundlaget for miljørisikovurdering for anvendelse og udledning af offshore-kemikalier i arktiske havområder
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Geological Survey of Denmark and Greenland
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Piniariarneq - Fangsten i Østgrønland kortlagt af fangere
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 236
Udgivelses år: 2019
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Arktisk havpotentiale ved nedbrydning af mikrobiel olie
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Geological Survey of Denmark and Greenland
Antal Sider: 56
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljø og råstoffer i Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 134
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Miljøovervågning i Nalunaq Guldminen, Sydgrønland, 2017
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Heavy Fuel Oil (HFO) - En gennemgang af skæbnen og opførsel af HFO-udslip i koldt havvand, herunder biologisk nedbrydning, miljøvirkninger og oliespildrespons
Udgiver: Nordic Council of Ministers
Antal Sider: 92
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Anvendelse af restprodukter fra bygge og fiskeindustrien til afhjælpning af udvaskning fra miner i Grønland
Udgiver: Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 6
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 215: Havfugle og havpattedyr i det sydøstlige Grønland II
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 218: En opdateret strategisk vurdering af miljøpåvirkningen af petroleumsaktiviteter i den grønlandske del af Baffin Bay
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 320
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 221: Olieudslip respons i Grønland: Net Environmental Benefit Analysis, NEBA, og miljøovervågning
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 92
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 230: En kemisk miljøscreeningsundersøgelse ved den tidligere Qullissat-kulmine, Vestgrønland i 2015
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 50
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 242: Review af det videnskabelige grundlag for færdselsregler i følsomme områder for dyrelivet i Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 62
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Amap core - atmosfærisk del. Resultater fra villum research station.
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 79
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Nr: 216: Store Hellefiskebanke, Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 98
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 187: Baseline undersøgelser til vurdering af økotoksikologiske virkninger af olieaktiviteter i Baffinbugten
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 196: Følsomhedsatlas for miljømæssige olieudslip for det nordvestlige Grønlands (75°-77° N) kystzone
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 160
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 199: Diskoøen og Nuussuaq halvøen, West Grønland. En strategisk miljøvurdering af olieefterforskning og udnyttelse
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 108
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til lands

Nr. 200: Udnyttelse af radioaktive mineraler i Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 244
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 203: Review om vurdering af minedrift kemikalier miljørisiko til mineraludvinding separation i råstofindustrien og anbefalinger til Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Biologiske interesseområder i Vest- og Sydøstgrønland - Kortlægning af vigtige biologiske områder
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 212
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Miljømæssig evaluering af ydeevne for olieselskaberne
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljøundersøgelser på Disko og Nuussuaq, Vestgrønland, august 2015
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 94
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Optælling af gæs, havænder og andet dyreliv i Diskobugt-området, vest for Grønland, Juli 2015
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Disko Bugt og Store Hellefiskebanke
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 106
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Information og fakta om udvinding af uran i Grønland 2015
Udgiver: Geological Survey of Denmark and Greenland
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nuuk økologiske forskningsoperationer
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 97
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Zackenberg økologisk forskning
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 133
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

INTERACT Ledelsesplanlægning for arktiske og nordlige alpine forskningsstationer - eksempler på god praksis
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 328
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Nr. 109: Akustisk moniteringsstudie i Baffin Bay 2012
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 150
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 110: Baseline undersøgelser af havfugle i Baffin Bugten, 2008-2013
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 58
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 117: Havfugle og sæler i det sydøstlige Grønland. Resultater fra en undersøgelse i juli 2014
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 71: Disko Vest. En strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning og -udvinding
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 306
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 45: Havfuglekolonier i Melville Bugt
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nuuk økologiske forskningsoperationer 2013
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 95
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Zackenberg økologisk forskning 2013
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 125
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Havfuglekolonier i Melville Bugt, Nordvest Grønland II
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Botaniske undersøgelser i forbindelse med Isau-minedriftprojektet, 2011-2012
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Nye kontaminanter med relevans for det grønlandske miljø
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 114
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Grønlands økosystemovervågningsstrategi og arbejdsprogram 2011-15
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 85
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Nr. 15: Davis Strædet. En foreløbig strategisk vurdering af miljøpåvirkningen af kulbrinteaktiviteter i det østlige Davis-stredet
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 280
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 22: Strategisk miljøvurdering af olieaktiviteter i den grønlandske del af Grønlandshavet
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 268
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 23: Sydgrønland. En strategisk vurdering af miljøpåvirkningen af ​​kulbrinteaktiviteter i den Grønlandskedel af Labradorhavet og sydøstlige Davis-stredet.
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 220
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 26: Davis Strædet. En foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet med olieefterforskning og -udvinding i den østlige del af Davis Stræde.
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 278
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 29: Sydgrønland. En strategisk miljøvurdering af kulbrinteaktiviteter i den grønlandske sektor af Labradorhavet og den sydøstlige del af Davis Strædet
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 220
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 41: Jameson Land. En strategisk miljøvurdering af både mineral- og olieaktiviteter
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 94
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Nr. 44: Vestgrønlandske (68°-72° N) havområder og fjorde – atlas over områder der er særligt følsomme for oliespild
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 498
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

INTERACT 2012. INTERACT Station Catalogue.
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 196
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Zackenberg økologisk forskning 2012
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 123
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Nuuk økologiske forskningsoperationer 2012
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 87
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Miljøpåvirkning fra stenknuseværker i Grønland – støv og støj
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 30
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Undervands støj fra boreskibet Stena Forth i Disko West, Baffin Bay, Grønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Nr. 9: Strategisk miljøvurdering af olieaktiviteter i den grønlandske del af Baffin Bugt
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 270
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Avlsfugle i Ramsar-stedet Heden og i et foreslået Ramsar-erstatningsområde, Jameson Land, Østgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 104
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Temporale og rumlige variationer i de langsigtede udsving i vildtbefolkningen i Grønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Planteæderes indvirkninger på økosystem funktioner
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi
Antal Sider: 22
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøroliesensibilitetsatlas for det nordlige vestgrønland (72º - 75º N) kystzone
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 214
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Gæs, havfugle og pattedyr i Nord- og Nordøstgrønland. Luftundersøgelser i sommeren 2009
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 70
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Retningslinjer for vurdering af virkningerne på miljøet af seismiske aktiviteter i grønlandske farvande. 2. udgave
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Evaluering af lokale forureningskilder fra den tidligere minedrift i Maarmorilik
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 50
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Biologisk baggrundsundersøgelse på Ramsar-stedet "Heden" og hele Jameson Land, Østgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 92
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Den østlige Baffin Bay - En foreløbig strategisk miljøkonsekvensvurdering af kulbrinteaktiviteter i området KANUMAS West
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, Department of Arctic Environment
Antal Sider: 242
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Biologiske beskyttelsesområder i Nationalparkområdet, Nord- og Østgrønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 94
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Retningslinjer for vurdering af virkningerne på miljøet ved seismiske aktiviteter i grønlandske farvande
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Vestgrønland - En foreløbig strategisk miljøkonsekvensvurdering af kulbrinteaktiviteter i KANUMAS East-området
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, Department of Arctic Environment
Antal Sider: 248
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Polarlomvie studier ved Disko bugt (Ritenbenk), Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 64
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

NuukBasic. Konceptuelle design og prøveudtagningsprocedurer i NuukBasic's biologiske program.
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 76
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Havfugle og havpattedyr i Nordøstgrønland - Luftundersøgelser i forår og sommer 2008
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 54
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Referencedokument om bedste tilgængelige teknikker til håndtering af tailings og waste-rock ved minedrift
Udgiver: European Commission
Antal Sider: 557
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Baseline og overvågnings undersøgelser ved Seqi olivine mine 2004 til 2007
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 94
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

En foreløbig strategisk vurdering af miljøpåvirkningen af ​​mineral- og kulbrinteaktiviteter på Nuussuaq-halvøen, Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 72
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Aluminiumsmelter og vandkraft i det centrale Vestgrønland - Datagrundlag for natur og ressourceudnyttelse i forbindelse med udarbejdelse af en Strategisk Miljøvurdering (SMV)
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 116
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

NERO-linjen. En vegetationstransekt i Kobbefjord, Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Livet i den marginale iszone: Oceanografiske og biologiske undersøgelser i Disko Bay og Sydøstlige Baffin Bay april-maj 2006
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 98
Udgivelses år: 2008
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Strategisk vurdering af indvirkningen på kulbrinteaktiviteter i Disko West-området - Del 3
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2007
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Strategisk vurdering af indvirkningen på kulbrinteaktiviteter i Disko West-området - Del 1
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2007
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

En kemisk og biologisk undersøgelse af mistænkelig olieudsivninger ved kysten af ​​Marraat, Nuussuaq, Grønland. Med en oversigt over andre miljøundersøgelser af kulbrinter i Grønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 61
Udgivelses år: 2007
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Strategisk vurdering af indvirkningen på kulbrinteaktiviteter i Disko West-området - Del 2
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 2007
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Fysisk og biologisk oceanografi i Vestgrønlands farvande med vægt på distributionen af rejer og fiskelarver
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 60
Udgivelses år: 2006
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Forurenende stoffer i atmosfæren. AMAP-Nuuk, Vestgrønland 2002-2004
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Råstofaktiviteter og natur- og miljøhensyn i Grønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 106
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Råstofaktiviteter og natur- og miljøhensyn i Grønland - Bilag
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 13
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Råstofaktiviteter og natur- og miljøhensyn i Grønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 106
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Vitaminer og mineraler i den traditionelle grønlandske kost
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Kviksølvs skæbne i arktisk - Sub-project Atmosphere
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 60
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Cadmiumindholdet i kammusling Chlamys islandica ved Nuuk, Vestgrønland, 2004
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 41
Udgivelses år: 2005
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Foreløbig miljøvurdering af land- og havområder i Nordgrønland. Status i forbindelse med afgrænsning af kontinentalsoklen
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 70
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Kviksølvs skæbne i arktisk
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 59
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Forurenende stoffer i den traditionelle grønlandske diæt
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 77
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Svært nedbrydelige organiske stoffer (POP'er) i det grønlandske miljø - Langvarige tidsmæssige ændringer og virkninger på rovfugleæg
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 129
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Bly fra mennesker i Nuuk, Grønland - en vurdering af blyhagl fra fugle som forureningskilde
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Screening af "nye" forureninger i havmiljøet i Grønland og Færøerne
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 104
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Miljømæssig oliespils sensibilitetsatlas for Sydgrønlands kystzone - mellem 56 ° 30 'N og 62 ° N
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, National Environmental Research Institute, Danish Meteorological Institute, Geological Survey of Denmark and Greenland, Institute of Geography University of Copenhagen, SL Ross Environmental Research Ltd, Greenland National Museum and Archives
Antal Sider: 611
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljømæssig oliespils sensibilitetsatlas for Vestgrønlands kystzone - mellem 68 ° N og 72 ° N
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, National Environmental Research Institute, Danish Meteorological Institute, Geological Survey of Denmark and Greenland, Institute of Geography University of Copenhagen, SL Ross Environmental Research Ltd, Greenland National Museum and Archives
Antal Sider: 798
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Baggrundsstudier i Nuussuaq og Disko, Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 62
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Havterne i Grønland. Status og undersøgelser 2002
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 75
Udgivelses år: 2003
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Marin recipientundersøgelse ved Thule Air Base 2002
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 147
Udgivelses år: 2003
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Satellitsporing af pukkelhvaler i Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 43
Udgivelses år: 2002
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Biologiske effekter af råstofindvinding på epifauna
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 59
Udgivelses år: 2002
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Blykontaminering af havfugle i Grønland fra jagt med blyhagl
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2002
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Potentielle miljøpåvirkninger af olieudslip i Grønland - En vurdering af informationsstatus og forskningsbehov
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 122
Udgivelses år: 2002
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

De Vestgrønlandske narhvalers befolkningsstruktur - En tværfaglig tilgang
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 59
Udgivelses år: 2002
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Minedrift og miljø i Grønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 58
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Grønlandske Ramsar steder. En statusrapport
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 103
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Satellitsporing af kongeederfugl i Vestgrønland. Identifikation af raste- og overvintringsområder
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, Danmarks Miljøundersøgelser, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Vigtige sommerkoncentrationer af havænder i Vestgrønland. Et input til olieudslip følsomhed kortlægning
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 54
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Ramsar-lokaliteterne på Disko, Vestgrønland. En undersøgelse i juli 2001
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 74
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Offshore havfuglefordelinger i sommer og efterår på Vestgrønland. Skibsbaserede undersøgelser 1977 og 1992-2000
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 64
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Naturressourcer i Nanortalik-området. En interviewundersøgelse om fiskeri, jagt og turisme i området omkring Nalunaq guld minen
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 85
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland
Udgiver: Grønlands Naturinstitut, Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 54
Udgivelses år: 2001
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Fiskeriressourcer på det lave vand i Vestgrønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 101
Udgivelses år: 2000
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Cadmium-toksicitet over for ringsæler (Phoca hispida). En epidemiologisk undersøgelse af mulig cadmiuminduceret nefropati og osteodystrofi i ringsæler fra Qaanaaq i Nordvestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute, The Royal Veterinary and Agricultural University, The University Hospital of Hvidovre
Antal Sider: 36
Udgivelses år: 2000
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Sprættet sæl i Kangerlussuaq / Søndre Strømfjord
Udgiver: Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 1999
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Følsomme områder og perioder af blisgæs i Vestgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 144
Udgivelses år: 1999
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Blykontaminering af grønlandske fugle - en undersøgelse af polarlomvie til belysning af human eksponering med bly som følge af anvendelse af blyhagl
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 31
Udgivelses år: 1999
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Grønlandske gåsebestande - en oversigt
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 64
Udgivelses år: 1999
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Gåsepopulationer i det vestlige Palearctic - En gennemgang af status og distribution
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 346
Udgivelses år: 1999
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Monitering af kromudledningen ved Qaqortoq 1997
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

En gennemgang af biologiske ressourcer i Vestgrønland følsom over for olieudslip i løbet af vinteren
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 76
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Olieefterforskning og miljø i Vestgrønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 56
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Preliminær miljøkonsekvensvurdering af regionale offshore seismiske undersøgelser i Grønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 22
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Forurening af den arktiske troposfære. Nordøstgrønland 1990-1996
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 60
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Anden baselinestudie af Citronen Fjord området - Nordgrønland 1997
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Satellitsporing af forårsmigrering og sommerboplads for blisgæs, 1998
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 1998
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Virkninger af eksperimentelle udslip af råolie og dieselolie på arktisk vegetation. En langsigtet undersøgelse af højarktiske jordbaserede plantegrupper i Jameson Land, Central-Østgrønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 1997
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Effekter af montering af dummy satellittransmittere på gæs. Et pilotprojekt ved brug af radiotelemetri på overvintrene blisgæs
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 1996
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Miljøpåvirkning fra søtransport til og fra Citronen Fjord - En foreløbig vurdering
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 1996
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Olieundersøgelse i Fyllaområdet
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 92
Udgivelses år: 1996
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Havfugle kolonier i det vestlige Grønland
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 149
Udgivelses år: 1996
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Status over marsvin (Phocoena phocoena) i Grønland
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 1995
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Arktisk atmosfærisk forskning: Forurening og klima
Udgiver: National Environmental Research Institute
Antal Sider: 276
Udgivelses år: 1995
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Tungmetal fordelingen i sedimenter fra fjordkomplekset ved Maarmorilik
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 106
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Støvmonitering ved Maarmorilik September 1993
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Maarmorilik analyser af prøver indsamlet i 1993
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 35
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Havvandsundersøgelser ved Maarmorilik - September 1993
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 18
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Baselinestudie af Citronen Fjord området - Nordgrønland 1994
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 100
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

AMAP - Havprøveprogram Greenland 1994 Nanortalik
Udgiver: Greenland Environmental Research Institute
Antal Sider: 22
Udgivelses år: 1994
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Rekognoscering af Citronen Fjord området, Nordgrønland August 1993
Udgiver: Greenland Environmental Research Institute, Greenland Field Investigations
Antal Sider: 83
Udgivelses år: 1993
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Jagt i Kangerlussuaq Østgrønland 1951-1991 - En interviewundersøgelse
Udgiver: Greenland Environmental Research Institute
Antal Sider: 203
Udgivelses år: 1992
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Monitering af kromudledningen ved Qaqortoq 1991
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 38
Udgivelses år: 1992
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Fangst i Kangerlussuaq Østgrønland 1951 - 1991 - En interviewundersøgelse
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 201
Udgivelses år: 1992
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

En gennemgang af moskusokse observationer fra Nord- og Nordøstgrønland
Udgiver: Greenland Environmental Research Institute
Antal Sider: 39
Udgivelses år: 1992
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Brug af satellitbilleder til vegetationsregistrering på Jameson Land
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 74
Udgivelses år: 1991
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Støvmonitering ved Maarmorilik September 1990
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 19
Udgivelses år: 1991
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Maarmorilik analyser - Delrapport
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 13
Udgivelses år: 1991
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Revegetering i arktiske egne - Et litteraturreview
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 176
Udgivelses år: 1991
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Eksponering af undervands støj fra sejlads i Baffin Bay og Davis Strait
Udgiver: Ødegaard & Danneskiold-Samsøe ApS
Antal Sider: 95
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Oprydnings- og miljøforanstaltninger efter Greenex A/S aktiviteter i Maarmorilik ved 1971-koncessionens ophør
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser, Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Forundersøgelser
Antal Sider: 43
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Gåseundersøgelser i Jameson Land 1989 og resultater af moniteringen af gæs i Jameson Land fra 1983 til 1989
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 57
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Gåseundersøgelser i Jameson Land 1989 og resultater af monitering af gæs i Jameson Land fra 1983 til 1989
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 57
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Rekognoscering 1990 - Platinova-Corona Koncessionsområde - Kangerlusuaq / Skærgården, Østgrønland
Udgiver: Greenland Environmental Research Institute, Greenland Field Investigations
Antal Sider: 65
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Grønlands miljøundersøgelser årsrapport 1990
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Grønlands miljøundersøgelser årsrapport 1988 og 1989
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Miljøundersøgelser ved Maarmorilik - Havundersøgelser marts 1990 og opløste tungmetaller 1975 -1990
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 14
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Recipientundersøgelse af kromudledningen fra Grønlandsgarveriet, Qaqortoq
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 99
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Recipientundersøgelse af kromudledningen fra Grønlandsgarveriet, Qaqortoq - Tillæg: SpildevandsundersøgeIse
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 26
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til vands

Baggrundsundersøgelser ved skærgården, 1990
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 65
Udgivelses år: 1990
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljørelaterede observationer i forbindelse med et guldprojekt i Skærgården Intrusionen
Udgiver: Greenland Environmental Research Institute
Antal Sider: 14
Udgivelses år: 1989
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Baggrundsundersøgelser ved Narsaq, 1989
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 75
Udgivelses år: 1989
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Fjeldørredundersøgelser ved Itillersuaq, Nanortalik 1988
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 43
Udgivelses år: 1989
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Gæssene i Jameson Land 1988
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 107
Udgivelses år: 1989
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Gæssene i Jameson Land 1987
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 71
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Flyundersøgelser af ringsæl (Phoca hispida) i Kong Oscars Fjord - Scoresby Sund området, juni 1984.
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 57
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Indledende overvejelser vedrørende miljøforhold og undersøgelsesprogram i forbindelse med Highwoods efterforskningsprogram
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 39
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Undervands støjundersøgelse fra isbryderen John A. MacDonald
Udgiver: Ødegaard & Danneskiold-Samsøe ApS
Antal Sider: 136
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljømæssige aspekter ved efterforskning og udnyttelse af diamanter i Grønland
Udgiver: Danmarks Miljøundersøgelser
Antal Sider: 13
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Baggrundsundersøgelser ved Narsaq, 1988
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 52
Udgivelses år: 1988
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Rapport fra rekognoscering på Karstryggen den 20.8.1987 med supplerende oplysninger om gæs og moskusokser i området
Udgiver: Grønlands Miljøundersøgelser
Antal Sider: 13
Udgivelses år: 1987
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Forstyrrelse af moskusokser i forbindelse med vinterseismisk arbejde. Jameson Land januar-marts 1986.
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 47
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljømæssig vurdering af vandkraftprojekt Kangerluarsunnguaq/Buksefjord Nuuk/Godthåb
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 75
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljømæssig vurdering af vandkraftværk Paakitsup akuliarusersua Ilulissat/Jakobshavn 1986
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 37
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser i kong oscars fjord 1985
Udgiver: Grønlands Geologiske Undersøgelse, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 45
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Ferskvandsbiologisk rekognoscering Jameson Land 1985
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 45
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Søkonger i Scoresby Sund 1985
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 65
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Fjeldørredundersøgelser ved vandkraftprojekt Kangerluarsunnguaq/Buksefjord Nuuk/Godthåb 1984-85
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 69
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Biologiske miljøundersøgelser i Nordgrønland 1984-85
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 125
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Rensdyrundersøgelser ved vandkraftprojekt Kangerluarsunnguaq/Buksefjord Nuuk/Godthåb 1984-1985
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 83
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Vegetationskortlægning af Jameson Land 1982-86
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 47
Udgivelses år: 1986
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljørekognoscering ved Lakseelv for vandkraftprojekt Killavaat/Redekammen, Qaqortoq/Julianehåb, 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 31
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Fugleundersøgelse ved Pakitsoq/Jakobshavn 1984
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Sneundersøgelser i relation til vegetation Jameson Land 1984
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 81
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Moskusokse - undersøgelser på Jameson Land 1984 - 85 samt bestandens økologi 1982-85
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 87
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Nordgrønland rejserapport, 1984
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 27
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Havpattedyr i østgrønland
Udgiver: Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 299
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljømæssig vurdering af vandkraftprojekt Johan Dahl Land, Narsaq
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 55
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Ammassat ved Vestgrønland
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 98
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Gæssene i Jameson Land. Resultater af undersøgelser 1982-1984
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 84
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Flytælling af havpattedyr i fjord- og havområderne omkring Jameson Land september 1984
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 17
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Undersøgelse af nogle terrængående køretøjers indvirkning på vegetation og jordbund i Jameson Land, 1982-85
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 67
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Fjeldørredundersøgelser ved vandkraftprojekt Tasersuaq Sisimiut/Holsteinsborg 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 89
Udgivelses år: 1985
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

MoskusokseundersøgeIser i Jameson Land, 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 120
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Fjeldørredundersøgelser ved Qingua, Narsaq, 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 71
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Rensdyrundersøgelser og vegetationskortlægning ved vandkraftværk Buksefjord Nuuk/Godhåb, 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 89
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljørekognoscering for vandkraftprojekt Kuussuup Tasia Qasigiannguit/Christianshåb 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 37
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljørekognoscering for vandkraftprojekt Kuussuaq/Røde Elv Qeqertarssuaq/Godhavn 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 33
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljømæssig vurdering af vandkraftprojekt Tasersuaq Sisimiut/Holsteinsborg 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 31
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Vandkraft i Grønland - Rensdyr
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 77
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Status over dyre- og plantelivet i Nordgrønland (humboldt gletscher - independence fjord) - del 2: Terrestrisk flora og invertebratfauna, ferskvandsflora og -fauna
Udgiver: Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 117
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Status over dyre- og plantelivet i Nordgrønland (humboldt gletscher - independence fjord) - del 3: Marin flora, invertebrat - og fiskefauna
Udgiver: Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 101
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Status over dyre- og plantelivet i Nordgrønland (humboldt gletscher - independence fjord) - del 4: rådata for pattedyr
Udgiver: Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 92
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Oceanografiske, ismæssige og meteorologiske forhold Jameson Land, Østgrønland
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 112
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands og havs

Botaniske undersøgelser i Jameson Land, 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser, Grønlands Botaniske Undersøgelser
Antal Sider: 103
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Undersøgelser af gæs i Jameson Land 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 73
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljørekognoscering for vandkraftprojekter ved Angmagssalik 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 52
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Bundfauna og fødebiologi for fjeldørred i Narssaq Elv, 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 103
Udgivelses år: 1984
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Status over dyre- og plantelivet i Nordgrønland (humboldt gletscher - independence fjord) - del 1: Pattedyr og fugle
Udgiver: Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 141
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser for vandkraftprojekt Johan Dahl Land Narssaq, 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 130
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser for vandkraftprojekt Buksefjord Nuuk/Godthåb 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 63
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljøundersøgelser for vandkraftprojekt Tasersuaq Sisirniut/Holsteinsborg, 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 101
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Havpattedyr og havfugle i Scoresby Sund fangst og forekomst 1983
Udgiver: Råstofforvaltningen for Grønland, Grønlands Fiskeri- og Miljøundersøgelser
Antal Sider: 129
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Miljørekognoscering for vandkraftprojekt Igaliko Narssaq 1983
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 25
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Vandkraft i Grønland - Lokalklima og isforhold
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 29
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljøpåvirkninger fra terrængående cykler (ATC) på Lavmose Vegetation i Jameson Land, Nordøst Grønland
Udgiver: Greenland Fisheries Investigation, Greenland Botanical Survey
Antal Sider: 16
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Støjomgivelser i havet ud for Thule, Nordgrønland
Udgiver: Ødegaard & Danneskiold-Samsøe ApS
Antal Sider: 40
Udgivelses år: 1983
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Flytælling af vildrener i 3 bynære vandkraftområder marts 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser, Vildtbiologisk Station
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 1982
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Omgivende støj i havet fra Kap York, Melville Bay Nordvestgrønland
Udgiver: Ødegaard & Danneskiold-Samsøe ApS
Antal Sider: 58
Udgivelses år: 1982
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Moskusokseundersøgelser i Jameson Land, 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 79
Udgivelses år: 1982
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Botaniske undersøgelser på Jameson Land 1982
Udgiver:
Antal Sider: 42
Udgivelses år: 1982
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Undersøgelser af gæs i Jameson Land 1982
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 44
Udgivelses år: 1982
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Fjeldørred undersøgelser Narssaq Elv 1981
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 39
Udgivelses år: 1982
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Ferskvandsbiologiske undersøgelser i Narssaq Elv, 1981
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 59
Udgivelses år: 1981
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Miljømæssig vurdering af dispositionsforslag til vandkraftværk Taseq, Narssaq
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 25
Udgivelses år: 1981
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Vandkraft i Grønland - Miljøeffekter
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser
Antal Sider: 34
Udgivelses år: 1979
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands

Undersøgelser af forekomst og aktivitet af marine olienedbrydende mikroorganismer ved Vestgrønland
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser, Vandkvalitetsinstituttet
Antal Sider: 59
Udgivelses år: 1979
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Marmoriliks sydsøer - Afstrømningsmålinger 1978 og 1979
Udgiver: Greenex, Arctic Consultant Group
Antal Sider: 21
Udgivelses år: 1979
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Biologiske undersøgelser i tidevandszonen mellem holsteinsborg og agto (Sisimiut og Attu)
Udgiver: Marine Identification Agency Aps
Antal Sider: 45
Udgivelses år: 1979
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Sø 475, Marmorilik - Vandføringsmåling 1978
Udgiver: Greenex, Arctic Consultant Group
Antal Sider: 26
Udgivelses år: 1979
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

USNS Potomac Olieudslip Melville Bay, Grønland 5. august 1977 - En fælles rapport om videnskabelige undersøgelser og konsekvensanalyse af NOAA-USCG Spilled Oil Research Team og Grønlands Fiskeriunder…
Udgiver: Greenland Fisheries Investigation, National Oceanic and Atmospheric Administration
Antal Sider: 146
Udgivelses år: 1979
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Bundinvertebrater på store og lille hellefiskebanke og i holsteinsborgdybet
Udgiver: Marine Identification Agency Aps
Antal Sider: 104
Udgivelses år: 1978
Mineraltype: Andet
Kysttype: Til lands og havs

Hydrocarboner i marine organismer og sedimenter i Færingehavn
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser, Vandkvalitetsinstituttet
Antal Sider: 48
Udgivelses år: 1978
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Olienedbrydende mikroorganismer i Færingehavn, Malenebugt og Kigdlut iluat
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser, Vandkvalitetsinstituttet
Antal Sider: 83
Udgivelses år: 1978
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Kulbrinter i marine organismer og sedimenter ud for Vestgrønland
Udgiver: Greenland Fisheries Investigation, Water Quality Institute, National Food Institute, Fisheries and Marine Service
Antal Sider: 27
Udgivelses år: 1977
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Hydrocarboner i marine organismer og sedimenter ved Vestgrønland
Udgiver: Grønlands Fiskeriundersøgelser, Vandkvalitetsinstituttet
Antal Sider: 108
Udgivelses år: 1977
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands