Miljøforhold ved forundersøgelser, efterforskning, småskala og videnskabelige undersøgelser
Hvor er der særligt følsomme områder?

Betingelser for beskyttelse af miljø, natur og klima gælder for visse aktiviteter i nogle områder på bestemte tidspunkter af året.

Onlinekortet viser følsomme områder, hvor der gælder særlige vilkår og regler for udførelsen af råstofaktivitet.

For mere information eller spørgsmål om miljøforhold, kontakt os på eamra@nanoq.gl

Åben naturemap.eamra.gl som fuldskærm.

Hvad er forundersøgelse og efterforskning?

1 ud af 1000 efterforskningsprojekter har potentiale til at blive en mine. (kilde: mining.com)

Der skal mange geologiske, men også miljømæssige og tekniske undersøgelser til for at dokumentere potentialet.

Et mineralefterforskningsselskab starter derfor med en forundersøgelsestilladelse- eller efterforskningstilladelse og går i gang med forskellige typer feltarbejde.

Forundersøgelser, efterforskning, småskala og videnskabelige undersøgelser og deres generelle licensvilkår er forklaret detaljeret på www.govmin.gl.

  • En forundersøgelsestilladelse er en tilladelse uden eneret og uden efterforskningsforpligtelser i et større område (Nord-, Øst- eller Vestgrønland).
  • En efterforskningstilladelse er for et mindre område med eneret og med efterforskningsforpligtelser. Standardvilkårene for en efterforskningstilladelse gælder i op til 22 år. For hvert år stiger efterforskningsforpligtelserne.

I Grønland er der lige nu cirka 60 forundersøgelses – og efterforskningstilladelser. I 2019 blev der udført feltaktiviteter 26 steder i Grønland.

For feltaktiviteterne under forundersøgelses – og efterforskning gælder følgende vilkår og regler, herunder også miljøvilkår – og regler:

Småskalaaktiviteter og videnskabelige undersøgelser vurderes altid særskilt, men skal i udgangspunktet følge de samme regler for feltarbejde.

Regler for feltarbejde og rapportering

Et regelsæt for alle feltaktiviteter indtil egentlig minedrift, der blandt andet beskriver:

  • Hvilken aktiviteter et selskab må udføre under en tilladelse
  • Hvad der kræver yderlige godkendelse fra Råstofmyndigheden
  • Hvilke områder der er vurderet som følsomme, og hvor der derfor er begrænsninger for aktivitet og færdsel
  • Hvilken rapportering selskabet skal indsende til myndigheden.
  • Mm.

Retningslinjer for affaldshåndtering fra midlertidige arbejdslejre

Særlige regler for affaldshåndtering ved feltarbejde i mere end 300 persondage om året.