Høringer og høringsmateriale

Forhøring for kommissorier for VSB- og VVM-redegørelse for Titaniumprojektet ved Pituffik
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Udgivelses år: 2017
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til landsStrategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Baffin Bugt, Nordvestgrønland
Udgiver: Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Strategisk Miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af kulbrinter på Disko-øen samt Nuussuaq halvøen, Vestgrønland
Udgiver: Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Udgivelses år: 2016
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands


Høring af VSB- og VVM-redegørelse for Ironbarks ansøgning om udnyttelse af Zink- og Blyforekomsten ved Citronen Fjord
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Høring af VSB- og VVM-redegørelse vedrørende Hudson Resources ansøgning om udnyttelse af Anorthosit ved Qaqortorsuaq i Midtgrønland
Udgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

35 dages offentlig forhøring af TGS’s projekt-beskrivelse (Scope of Works) for seismik undersøgelser i havområdet ud for Sydøstgrønland 2015 (SEG15)
Udgiver: Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

35 dages offentlig forhøring af TGS’s projekt-beskrivelse (Scope of Works) for seismik undersøgelser i havområdet ud for Nordøstgrønland 2015 (NEG15)
Udgiver: Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Offentlig høring af retningslinjer for seismiske undersøgelser
Udgiver: Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Retningslinjer for håndtering af affald fra midlertidige feltlejre
Udgiver: Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Nye retningslinjer for udarbejdelse af Vurderinger af Virkning på Miljøet (VVM) for mineprojekter i Grønland
Udgiver: Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

35 dages forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet i Sydgrønland
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Udgivelses år: 2014
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands


Offentlig høring af Strategisk Miljøvurdering af mineral og olie-aktiviteter for Jameson Land i Østgrønland
Udgiver: Departementet for Erhverv og Energi
Udgivelses år: 2013
Mineraltype: Kulbrinter og mineraler
Kysttype: Til lands

Sandsugning i Nuuk-region
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Sand og grus
Kysttype: Til vands

Offentlig høring i forbindelse med ansøgning fra Betoncentralen i Nuuk om støv- og støjreducerende tiltag
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2012
Mineraltype: Sand og grus
Kysttype: Til lands
Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer (VVM og VSB) - 2011
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboring nr. 3 & 4 i havet vest for Grønland (VVM og VSB)
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboring nr. 1 & 2 i havet vest for Grønland (VVM og VSB)
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Vurdering af Virkning på Miljøet (EIA) vedr. udnyttelsestilladelse nr. 2003/05, Angel Mining (Gold) (2010)
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2010
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Vurdering af Virkning på Miljøet (EIA) vedr. udnyttelsestilladelse nr. 2003/05, Angel Mining (Gold) (2009)
Udgiver: Råstofdirektoratet
Udgivelses år: 2009
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands