Strategiske miljøvurderinger (SMV)

Forud for åbning af nye udbudsrunder af licensansøgninger til kulbrintefterforsknings- og udnyttelsesområder, er der udarbejdet nye strategiske miljøvurdering (SMV) for regionen.

En SMV beskriver det fysiske og biologiske miljø, beskyttede områder, truede arter, niveauet af forurenende stoffer osv. i et efterforskningsområde. Hovedformålet med en SMV er at:

  • Tilvejebringe baggrundsviden om området for Naalakkersuisut (beslutningstagere)
  • Identificere, hvor der er brug for mere viden til brug for dækkende regulering af aktiviteter.
  • Tilvejebringe baggrundsviden for de selskaber, der ønsker at operere i området - især i forbindelse med deres udarbejdelse af en VVM (Vurdering af virkninger for miljøet)

De strategiske miljøvurderinger udarbejdes og opdateres af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands Naturinstitut (GN), på vegne af Miljøstyrelsen for Råstofområdet (MR).

Nedenfor er links til de udarbejdede SMV'er

Baffinbugten

Disko øen and Nuussuaq-halvøen, Vestgrønland

Vest Disko

Davisstrædet

Sydgrønland

Den vestlige del af Grønlandshavet

Jameson land