Regler og vejledende retningslinjer

Geokemisk testarbejde i miljøkonsekvensanalyser til mineprojekter i Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 50
Udgivelses år: 2018
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Retningslinjer for udarbejdelse af en miljørisikovurdering (VVM) for mineraludnyttelse i Grønland
Udgiver: Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Antal Sider: 24
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands


Nr. 152: Manual til havfugle og havpattedyrundersøgelse på seismiske fartøjer i Grønland. 4. reviderede udgave, april 2015
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut
Antal Sider: 78
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Vejledning til seismiske offshore undersøgelser i Grønland: retningslinjer for Bedste Miljømæssige Praksis (BEP), Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og Vurdering af Forebyggende Tiltag (VFT)
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut, Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Antal Sider: 41
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Vejledning til udarbejdelse af scope of projectfor offshore kulbrinteaktiviteter
Udgiver: Grønlands Selvstyre
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Retningslinjer for affaldshåndtering fra midlertidige arbejdslejre
Udgiver: Miljøstyrelsen for Råstofområdet
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2015
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands

Ansøgningsskema til indsendelse af ansøgning om feltaktiviteter under prospektlicenser til kulbrinter - Rapporteringsformular
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 10
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Retningslinjer for udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering ved kulbrinter (VVM)
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Grønlands Naturinstitut, Råstofdirektoratet
Antal Sider: 16
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Exploration Drilling Guidelines, maj 2011
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 51
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Retningslinjer for offshore stratigrafisk boring
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 12
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

BMP Retningslinjer - til udarbejdelse af en Miljøkonsekvensvurdering (VVM) rapport vedrørende stratigrafisk boring offshore Grønland
Udgiver: Nationelt Center for Miljø og Energi, Råstofdirektoratet
Antal Sider: 4
Udgivelses år: 2011
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Retningslinjer for indsendelse af ansøgninger til feltaktiviteter under prospektlicenser til kulbrinter
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 1
Udgivelses år: 2004
Mineraltype: Kulbrinter
Kysttype: Til vands

Regler for feltarbejde og rapportering i Grønland
Udgiver: Råstofdirektoratet
Antal Sider: 28
Udgivelses år: 2000
Mineraltype: Mineraler
Kysttype: Til lands