Guide til deltagelse i VVM-høring

Miljøstyrelsen har lavet denne video for at give en kort præsentation af, hvorfor råstofselskaber skal udarbejde en VVM-redegørelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet).

Videoen er en guide til at forstå VVM-processen og indholdskravene, så interesserede har mulighed for at tage stilling til Dundas Titaniums A/S’ VVM-udkast.

Selskabet skal I VVM’en beskrive, hvordan de vil tilrettelægge deres mineprojekt, herunder de forventede miljøpåvirkninger.

Selskabet skal som led i VVM’en beskrive, hvordan de vil begrænse potentielle miljøpåvirkninger ved anvendelsen af miljøvenlig teknologi, bedst praksis og afbødende foranstaltninger, som foreskrevet i Råstofloven.

De afbødende foranstaltninger indarbejdes som vilkårsbestemmelser (miljøkrav) i den efterfølgende aktivitetsgodkendelse (til etablering og drift).

VVM’en bruges derfor som grundlag for formulering af vilkårsbestemmelser, som selskabet skal efterleve for at modvirke potentielle miljøpåvirkninger.