Miljøstyrelsen for Råstofområdet (MR)

P.O. Box 1614
3900 Nuuk
eamra@nanoq.gl


Kontaktoplysninger

Steen Christensen

Styrelseschef

Oq./Tel.: +299 34 68 38 / +299 56 06 60
chrs@nanoq.gl

Nette Levermann

Specialkonsulent

Sagsbehandling.
Oq./Tel.: +299 34 56 94
netl@nanoq.gl

Jens Vassard

AC-fuldmægtig

Kommunikation og sagsbehandling.
Oq./Tel.: +299 34 54 88
jeva@nanoq.gl

Zenica Gosvig Larsen

Specialkonsulent

Sagsbehandling.
Oq./Tel.: +299 34 51 38
zegl@nanoq.glMartin Eriksen

AC-fuldmægtig

IT-tekniker Udvikling og sagsbehandling.
Oq./Tel.: +299 34 64 27
mart@nanoq.gl


Samarbejdspartnere

Nationalt Center for Miljø og Energi, Århus Universitet

Afdelingen for Miljø og Råstoffer, Grønlands Naturinstitut

Anders Mosbech

Forsknings- og rådgivningschef, seniorforsker

Josephine Nymand

Afdelingschef

Frederiksborgvej 399
bygning I2.13
4000 Roskilde
Oq./Tel.: +45 87 15 86 86/+45 29 44 02 03
amo@bios.au.dk
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Grønlands Naturinstitut
Postboks 570
3900 Nuuk
Oq./Tel.: +299 36 12 34
jony@natur.gl
Grønlands Naturinstitut

Læs om os

Miljøstyrelsen for Råstofområdet er oprettet den 1. januar 2013 efter Inatsisartuts vedtagelse i 2012 af en ændring af råstofloven. Miljøstyrelsen for Råstofområdet er en underliggende faglig enhed til Departementet for Natur og Miljø.

Lovgrundlaget for administrationen i Miljøstyrelsen for Råstofområdet er råstofloven og de regelsæt, der er udstedt med hjemmel i råstofloven.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet samarbejder tæt med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og med Grønlands Naturinstitut (GN), Pinngortitaleriffik.

Samarbejdet udmønter råstoflovens bestemmelser om, at råstofmyndighedens vurderinger og afgørelser vedrørende miljøforhold skal baseres på vurderinger og udkast til afgørelser fra en eller flere videnskabelige og uafhængige miljøinstitutioner.

Miljøstyrelsen for Råstofområdet samarbejder ligeledes med Miljø- og Beredskabsafdelingen og Natur- og Klimaafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø samt med Råstofstyrelsen.

Formålet er bl.a. at sikre, at der fortsat er fokus på beskyttelse af miljø og natur, og at samfundsudviklingen sker på et videnskabeligt og bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Endvidere forankres de miljømæssige kompetencer inden for råstofmyndighedens område, i et fagligt fællesskab med den almindelige miljømyndighed.

Ved ansøgning om udnyttelse af mineralforekomster i Grønland, skal der udarbejdes en vurdering af mulige virkninger på miljøet, hvilket kaldes en VVM redegørelse. Retningslinjerne for en VVM kan du se her.

Hvis du som borger eller som selskab, ønsker at søge en tilladelse i henhold til råstofloven, skal du søge hos Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen koordinerer behandlingen af ansøgninger mv. med andre myndigheder, herunder Miljøstyrelsen for Råstofområdet.

Samarbejdsaftaler


Råstofadministrationen i Grønlands Selvstyre - overblik

Departementet for Råstoffer

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Råstofstyrelsen

Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Hårde mineraler Natur, miljø - og klimaforhold
Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Vurdering af virkninger på miljøet

Tilladelser og godkendelser vedrørende hårde mineraler, småskala, sand/grus og videnskabelige undersøgelser inden for råstofområdet

Krav og vilkår hvad angår natur, miljø og klimaforhold i tilladelser og godkendelser vedrørende hårde mineraler, olie - og gas, småskala, sand/grus og videnskabelige undersøgelser.


Kommunikationsgangen mellem enhederne