Udledningstilladelse - Qaqortoq Lufthavn

Naalakkersuisut har meddelt tilladelse til udledning af spildevand og overfladevand for Qaqortoq Lufthavn.

Godkendelsen kan læses her.

Bilag

En evt. klage om afgørelsen skal være modtaget hos Departementet Natur og Miljø, Postboks 1614, 3900 Nuuk, eller pan@nanoq.gl senest 09.06.2020.