Redegørelse om det kommunale beredskab

Efter Naturkatastrofen i Karratfjord besluttede Inatsisartut på efterårssamlingen 2017 at Naalakkersuisut skulle udarbejde en analyse om fordele og ulemper ved, at kommunerne varetager beredskabet i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med katastrofer og katastrofelignende tilfælde. Ligeledes besluttede Inatsisartut at analysen skulle vurdere, hvorvidt det tilgængelige beredskabsmateriel er tilstrækkeligt. Analysen er nu færdig og resultaterne præsenteres i en redegørelse, som kan hentes via nedenstående link.

Analysen konkluderer blandt andet, at redningsberedskabet bør fortsætte i kommunalt regi, samt at hovedparten at det lovpligtige materiel er i middel stand eller derover. En femtedel af det lovpligtige materiel er dog i dårlig eller meget dårlig stand. Redegørelsen understreger også, at kommunerne skal forbedre deres beredskabsplanlægning, herunder at kommunerne skal få udarbejdet beredskabsplaner. Naalakkersuisut vil følge op – og indskærpe - dette krav overfor de fire kommuner, som forsat ikke har en beredskabsplan. Naalakkersuisut har ligeledes igangsat opdatering af det cirkulære, som omhandler, hvilket beredskabsudstyr og mandskab der som minimum skal være tilstede i byer og bygder.

Rapporten kan læses her