Havmiljørisikoanalyse for Grønland

En havmiljørisikoanalyse for farvandene i og omkring Grønland er blevet udarbejdet

Formålet med havmiljørisikoanalysen er at give et samlet billede af forureningsrisici på havmiljøområdet i relation til skibsfart i Grønland. Analysen skal indgå i grundlaget for sammensætningen af et fremtidigt havmiljøberedskab i Grønland.

Den Værnsfælles Forsvarskommando har på vegne af Forsvarsministeriet udarbejdet havmiljørisikoanalysen for farvandene i og omkring Grønland. Risikoanalysen er udført under ledelse af en styregruppe bestående af blandt andre Grønlands Selvstyre, Den Værnsfælles Forsvarskommando samt Forsvarsministeriet. Leverandøren er DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd).

Rapporten kan læses her på engelsk.

Dansk version af resuméet kan også læses her.