Forvaltning af skibstrafik i Diskobugten og Store Hellefiskebanke

Ny rapport undersøger miljøpåvirkninger af skibstrafik i Diskobugten og Store Hellefiskebanke

Stigende globale temperaturer fører til større isfrie havområder i Arktis i sommerperioderne. Dette giver nye muligheder for øget skibstrafik i forbindelse med transport af passagerer og gods, udnyttelse af mineralressourcer (minedrift og offshore-virksomhed), fiskeri og turisme.

Rapporten ”Analyse af mulig økosystembaseret tilgang til forvaltning af skibstrafik i Diskobugten og Store Hellefiskebanke” belyser og identificerer behov og muligheder for forvaltning af Diskobugten og Store Hellefiskebanke med hensyn til potentielle miljøkonsekvenser forårsaget af skibstrafik.

Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet på vegne af det danske Miljøministerium. Rapporten er blevet udarbejdet i samarbejde med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Rapporten kan læses her.