Emissioner fra skibe

Rapport om udledning af forurening fra skibstrafikken

Den maritime trafik på verdensplan er en væsentlig kilde til luftforurening, og Grønland er meget afhængig af skibstrafik i form af godstransport, fiskeri, krydstogtsturisme og almen sejlads.  

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har fået udarbejdet en rapport omhandlende forurening fra skibstrafikken.

Rapporten undersøger fordele og ulemper ved regulering af udledningen af forurenende stoffer indenfor den grønlandske 3 sømilegrænse.  Rapporten omhandler udledningen af drivhusgasser, svovl, NOx og partikler.

Rapporten gennemgår de internationale regler, der regulerer disse forurenende stoffer fra den maritime trafik inden for den grønlandske 3-sømilegrænse, herunder MARPOL konventionen. MARPOL konventionen handler om forebyggelse af forurening fra skibe. Grønland tiltrådte konventionen i 1997. Grønland har stadigvæk forbehold for det bilag, der omhandler luftforurening fra skibstrafik.

Rapporten peger b.la. på, at såfremt Grønland vælger at leve op til de krav, der er fastsat i konventionens bilag om luftforurening, så vil det have flere fordele end ulemper for Grønland. Reduktionen i udledningen af forurenede stoffer vil give en samfundsøkonomisk fordel i form af færre skadesvirkninger på miljø, sundhed og luftkvalitet.

Rapporten kan læses her