Århuskonventionen


Ny viden om Århuskonventionen i forhold til Grønland

Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har i samarbejde med Aarhus Universitet udarbejdet en faglig rapport, der gennemgår, hvilke lovgivninger, der skal ændres, såfremt Grønland ønsker at opfylde Århuskonventionen.

Århuskonventionen handler om borgeres adgang til miljøoplysninger, offentlig deltagelse i beslutnings­processer i forhold til miljøspørgsmål samt adgang til at klage og retten til at indbringe sagen for domstolene. Århuskonventionen blev underskrevet 25. juni 1998 i Århus og trådte i kraft i 2001 i Danmark. Grønland har ikke tiltrådt konventionen.

Rapporten om Grønlands situation på dette område viser, at der skal foretages ændringer i mange forskellige lovgivninger, såfremt Århuskonventionen ønskes tiltrådt her.

Rapporten forholder sig udelukkende til, hvilke regler, der skal ændres for at kunne opfylde konventionen. Rapporten forholder sig ikke til de administrative og økonomiske omkostninger og heller ikke til ændringer af reglerne eller administration af disse ændringer. 

Rapporten er en faglig juridisk rapport, som forventes at indgå som inspiration, såfremt nogle af de nævnte lovgivninger i rapporten fremadrettet skal ændres.

Rapporten kan læses her