Miljøgodkendelser

Særligt forurenende virksomheder er de største og mest forurenende virksomheder. Det er vigtigt, at disse virksomheder bliver reguleret i deres drift og virke, da de kan føre til en betydelig forurening til skade for miljø og sundhed. Særligt forurenende virksomheder skal derfor have en miljøgodkendelse.

 

Hvorfor en miljøgodkendelse?

En miljøgodkendelse indeholder en række vilkår, som har til formål at minimere forureningen under virksomhedens etablering og drift. I godkendelsen kan fastsættes vilkår om f.eks. grænseværdier for udledning, maksimal spildevandsmængde, støjgrænser og krav til egenkontrol.

Opstart eller udvidelse af særligt forurenende virksomhed

Særligt forurenende virksomheder må ikke anlægges eller påbegyndes, før godkendelse hertil er meddelt. Bestående virksomheder kan også ansøge om godkendelse, hvis de ikke allerede har en miljøgodkendelse. Særligt forurenende virksomheder må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer øget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

 

Ansøgning om miljøgodkendelse

Der ansøges om miljøgodkendelse ved skriftligt at besvare og tage stilling til alle punkter, der fremgår i Bilag 2 til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Du kan finde Bilag 2 ved at klikke her.

For at besvare nogle af spørgsmålene skal der vedlægges dokumentation. Såfremt oplysningerne ikke er relevante for den pågældende virksomhed, bør dette angives i ansøgningen.

Ansøgningen om miljøgodkendelse sendes til Departementet for Natur og Miljø:

Departementet for Natur og Miljø  

Postboks 1614

3900 Nuuk

pan@nanoq.gl 

Snarest efter modtagelsen af ansøgningen vil ansøger få oplyst en sagsbehandler, som vil behandle ansøgningen.

Nye miljøgodkendelser offentliggøres på hjemmesiden. Dem kan du finde på siden Annonceringer.

Lovgivning

Der skal søges miljøgodkendelse i henhold til følgende to lovtekster: