Hvad er Miljøfonden?

Miljøfonden støtter projekter, som gavner miljøet i Grønland.

Miljøfonden understøtter det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet. Midlerne kan anvendes til at afprøve nye tiltag, som kan fremme den grønne omstilling.

Hvad kan der søges støtte til?

I 2022 kan man søge støtte til følgende fem kategorier:

- Etablering eller opgradering af natrenovationsanlæg, spildevands- og natrenovationsløsninger samt pilotprojekter med fokus på udvikling af området. Der er afsat i alt 2 mio. kroner til disse projekter.

- Håndtering af tabt og mistet fiskegarn og andet affald i havet samt renholdelse af fiske- og fangstpladser. Der er afsat i alt 2 mio. kroner til disse projekter.

- Projekter vedr. renholdelse og øget affaldssortering, genanvendelse eller kompostering af de enkelte affaldsfraktioner samt mindsket udledning af mikroplast fra f.eks. cigaretskod og kunstgræsbaner. Der er afsat i alt 1,7 mio. kroner til disse projekter.

- Kommunale projekter vedr. opgradering af affaldshåndtering, indkøb af materiel til understøttelse af den nationale affaldsløsning og oplæring af mandskab. Der er afsat i alt 2 mio. kroner til disse projekter.

- Projekter der medfører en øget miljøbevidst adfærd hos borgere eller virksomheder. Der er afsat i alt 500.000 kr. til disse projekter.

Hvornår skal jeg søge?

Miljøfonden er åben for ansøgninger frem til d. 1. februar 2022 kl. 16.00, der er fristen for at sende ansøgninger.

Hvem kan søge om støtte?

Midler til miljøprojekter kan eksempelvis ansøges af kommuner, erhvervslivet, skoleklasser, foreninger og privatpersoner.

Er der krav om medfinansiering?

Hvis du søger om støtte på over 10.000 kr., er der krav om medfinansiering på minimum 25%. Hvis du søger om støtte på 10.000 kr. eller derunder, er der ikke krav om medfinansiering.

Hvordan søger man om støtte?

Find ansøgningsskemaet her: https://da.surveymonkey.com/r/ansogningsskema

Ansøgningsskemaet udfyldes og indsendes via dette link:

Gennem det online ansøgningsskema er det muligt at uploade projektbeskrivelse og budget.

I tilfælde, hvor ansøgningsskemaet printes og sendes med post, anvendes følgende ansøgningsskema og adresse.

Hent ansøgningsskema til print her (GRL)

Hent ansøgningsskema til print her (DK)

 


Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Postboks 1614

3900 Nuuk

Mærket: Miljøfonden

 

Læs mere om Miljøfonden her

Miljøfonden administreres af Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Miljøfonden har ikke mulighed for at refundere udgifter afholdt før, ansøger har modtaget tilsagn om støtte fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

I vurderingen af indkomne ansøgninger lægger Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø særlig vægt på, at projektet skal medvirke til at opfylde Miljøfondens formål, samt projektbeskrivelsens og budgettets kvalitet.

Den opnåede støtte udbetales, når projektet er afsluttet, og når Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har modtaget og godkendt en afsluttende rapport inklusiv regnskab med dertilhørende bilag. Der skal anvendes et fast afrapporteringsskema. Afrapporteringsskemaet sendes ved projektets slutdato.

Læs Inatsisartutlov om Miljøfonden her

For yderligere information kontakt Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, E-mail: pan@nanoq.gl

Naalakkersuisut offentliggør årligt beretningen om Miljøfonden, der viser hvilke projekter fonden har støttet.

Læs beretningen om Miljøfonden 2020 her.

Læs beretningen om Miljøfonden 2019 her.